Koło Młodych Dyplomatów Koło Młodych Dyplomatów powstało, aby dzielić się wiedzą dotyczącą światowej dyplomacji. Poznajemy świat, w którym chcemy się kiedyś obracać.

Projekty

Obecnie realizowane projekty

Archiwum

Zobacz co już zrobiliśmy

Najbliższe wydarzenia

Zajrzyj do kalendarza i przyjdź na najbliższe wydarzenie!

Napisz do nas

Masz pytania? Napisz do nas, odpowiadamy na każdy mail.

Najnowsze wpisy Latest Blog

HISZPANIA WOBEC WIDMA SEPARATYZMU

Dnia 23 listopada 2017 r. odbyło się organizowane przez Departament Europu Koła Młodych Dyplomatów wydarzenie ,,Hiszpania wobec widma separatyzmu”. Spotkanie stanowiło panel ekspercki, zakończony dyskusją i pytaniami od publiczności. W roli ekspertów zaprezentowali się Pan Benito Leon Alonso, dr Przemysław Biskup oraz prof. Tomasz Grosse. Omówione zostały historyczne przyczyny hiszpańskich ruchów separatystycznych, ich ogólna geneza, przebieg, wymiar prawnomiędzynarodowy, polityczny i społeczny. Obserwowane wydarzenia mające miejsce w Katalonii posłużyły za przedmiot analizy dążeń separatystycznych autonomii Hiszpańskich m.in. w kontekście oceny podjętych działań i reakcji społeczności międzynarodowej, w szczególności Unii Europejskiej. Konflikt kataloński został również skontrastowany z działaniami niepodległościowymi w Szkocji. Prelekcje ekspertów zakończyła moderowana dyskusja.


  Open Sans

SPOTKANIE W AMBASADZIE UKRAINY

Dnia 22 listopada 2017 r. podczas wizyty w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie, członkowie Koła Młodych Dyplomatów spotkali się z Panem Mykołą Yarmoliukiem — Radcą Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tematem przewodnim spotkania była specyfika funkcjonowania placówki dyplomatycznej w Warszawie, a także różne aspekty pracy dyplomaty. Dodatkowo poruszone zostały także kwestie dotyczące relacji polsko-ukraińskich oraz współpracy państw, szczególnie w kontekście mniejszości ukraińskiej w Polsce, w tym w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Przedmiotem debaty były również problemy związane z obecną sytuacją na Ukrainie, takie jak separatyzm i konflikt we wschodniej części kraju. Wizyta w Ambasadzie z całą pewnością stanowiła ważny krok na drodze rozwoju Koła Młodych Dyplomatów, zaś członkowie organizacji pozyskali bardzo cenną wiedzę, którą niewątpliwie wykorzystają w przyszłości.


  Open Sans

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

W dniu 16 listopada b.r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2017/2018 Walne Zgromadzenie Członków Koła Młodych Dyplomatów. Podczas Zgromadzenia poruszone zostały kwestie związane z przyjęciem nowych członków, a także z działalnością organizacji.

 

Członkom Koła zaprezentowany został skład Zarządu  kadencji 2017/2018, oraz szefowie i koordynatorzy Departamentów. Członkowie Zarządu przedstawili swoje obowiązki i kompetencje wynikające z regulaminu Koła, a także nakreślili plan działania w dziedzinach należących do ich kompetencji. Szefowie i koordynatorzy Departamentów przedstawili członkom koła plan działania Departamentów na najbliższy rok akademicki.

 

Omówione zostały cele i priorytety działalności KMD UW na rok akademicki 2017/2018, a także kwestie organizacyjne i regulaminowe.


  Open Sans