Yearly Archives: 2012

Home / 2012

Życzenia i zdjęcia z wigilijnego spotkania KMD

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Młodzi Dyplomaci życzą wszystkim swoim Przyjaciołom, Czytelnikom i Życzliwym Duszom dużo szczęścia i radości, spokojnego i rodzinnego świętowania, mnóstwa podarków i uśmiechów, zarówno otrzymanych jak podarowanych.   Składamy również życzenia szampańskiej zabawy sylwestrowej i oby rok 2013 był lepszy niż odchodzący 2012:) Niech wszystkie spory rozwiązywane będą dyplomatycznie i oby jak najwięcej stron odchodziło od stołów zadowolonych z osiągniętego porozumienia.

read more…

Koncepcja NATO 2010 – gwarant naszego bezpieczeństwa?

Co znajdziemy w Koncepcji Strategicznej Obrony i Bezpieczeństwa Członków Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego przyjętej przez szefów państw i rządów w Lizbonie? Lidia Gibadło opierając się na artykule Prof. Adama Daniela Rotfelda szuka odpowiedzi na pytanie czy NATO potrafi się dostosować do współczesnych zagrożeń.

Koncepcja Strategicznej Obrony i Bezpieczeństwa Członków Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie w dniach 19 – 20 listopada 2010 roku to kolejna w historii Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego strategia działania Sojuszu. Już sam podtytuł „Aktywne zaangażowanie, nowoczesna obrona” sugeruje, że strategia jest odpowiedzią na wyzwania, jakim w XXI wieku NATO musi stawić czoła.

read more…

Powstaje Departament Europy Południowej i Bałkanów!

Ze względu na bardzo dużą popularność Departamentu Europy i UE postanowiliśmy „podzielić” Europę na dwie części. Departament Europejski  i Departament Europy Południowej i Bałkanów. Liczymy na to, że po przemianach praca w obydwu grupach będzie przebiegała sprawnie, a wyspecjalizowanie pozytywnie wpłynie na organizowane przez nas wydarzenia. Pracę Departamentu Europy Południowej i Bałkanów organizować będzie Jakub Wielgo, a Departamentem Europejskim zajmie się jak dotychczas całą Europą Piotr Oleksy.

Pierwsza konferencja KMD w nowym roku zakończona sukcesem

Koło Młodych Dyplomatów postanowiło rozpocząć swoją działalność w nowym roku akademickim konferencją, której celem było ukazanie obrazu Gruzji po wyborach. Zorganizowane w październiku wybory wyłoniły, dość niespodziewanie, nową władzę opartą na koalicji Gruzińskie Marzenie Bidziny Iwaniszwiliego. Zaproszeni goście starali się odpowiedzieć jak zmiany władzy w Tbilisi wpłynęły na region, a co za tym idzie, na stosunki Gruzji z innymi aktorami na arenie międzynarodowej.

read more…

Federacyjna Republika Kacedonii, czyli jak w 7 godzin rozwiązać bałkański supeł

W niedzielę 25 listopada uczestnicy warsztatów Get on Board organizowanych przez Fundację Schumana podjęli próbę przyłączenia państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Młodzi Dyplomaci również wzięli udział w szkoleniu, wystawiając silny zespół i zajmując pozycje w każdej z grup debatowych – organach decyzyjnych Unii oraz państwach kandydujących. Negocjacje przebiegały sprawnie i bez większych problemów, w kilka godzin udało się rozwiązać problemy nurtujące świat i Europę od co najmniej 1914 roku.
read more…

KMD zamyka rekrutację!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie członkostwem w Kole Młodych Dyplomatów zmuszeni jesteśmy zakończyć proces rekrutacyjny w semestrze zimowym. Chcemy utrzymać poziom aktywności naszych Członków, dlatego też po sfinalizowaniu procesu rekrutacji 35-tej osoby wstrzymujemy przyjmowanie nowych osób.

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przez Koło wydarzeniach oraz odwiedzania naszej strony. Proces rekrutacji zostanie ponownie otwarty w semestrze letnim.

Dokąd pójdzie Gruzja po wyborach?

Już w najbliższy czwartek odbędzie się konferencja naukowa inaugurująca działalność Koła Młodych Dyplomatów w tym roku akademickim! Jej temat: Dokąd pójdzie Gruzja po wyborach?
Termin: Czwartek, 22 XI, godzina 15:00
Miejsce: sala 308 stary BUW

Zaproszeni goście i harmonogram:

Shahla Kazimova- doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
1. Wpływ zmiany władzy w Tbilisi na stabilizację regionu?
2. Jakie będą nowe priorytety w polityce zagranicznej Gruzji?

Beka Chedia- doktor nauk politycznych, Szkoła Nauk Politycznych w Tbilisi
3. Jak będą się kształtowały stosunki Gruzji z Rosją po zmianie władzy?
4. Jakie są stosunki Gruzji z USA i UE po zmianie władzy?

Przedstawiciel z ambasady: George Chartolani, Przedstawiciel Ambasady Gruzji w Polsce
5. Jak kształtowały się będą stosunki oraz współpraca Gruzji z Polską po zmianie władzy?

Serdecznie zapraszamy!

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków

29 października br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Młodych Dyplomatów. Spotkanie rozpoczęto od wstępu  opiekuna Koła, profesora Józefa Tymanowskiego, który serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i życzył powodzenia w pracach w kolejnym roku akademickim. Następnie głos zabrał prezes KMD – Bartosz Tesławski, który przedstawił prezentację dotyczącą działalności naszej grupy – czym Koło Młodych Dyplomatów jest, czym się zajmuje,  jaka jest jego struktura oraz jakie zadania będą realizowane w najbliższym czasie.
read more…

Nowe logo KMD!

Jak wszystko na świecie nasze Koło również musi się dynamicznie rozwijać żeby dorównywać i wyprzedzać inne organizacje studenckie. Elementem budowy image’u czy też imidżu jest naturalnie logo. Nowoczesny i świeży projekt naszego logo przygotowała Joanna Kulig, nasz działający od dwóch lat grafik. Zapraszamy do oceniania jej pracy:)

read more…

IV wydanie Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN

„Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej” to kolejna propozycja z serii „Kompendium wiedzy” jaka została przygotowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Najnowsze wydanie publikacji pochodzi z 2012 r. i jest już czwartym wydaniem tego tytułu począwszy od 2005 r. Związane jest to głównie z faktem, iż Unia Europejska jest organizacją dynamiczną, zmieniającą się z roku na rok, co niewątpliwie zmusza do ciągłej aktualizacji informacji na jej temat.

read more…