O Litwie na dwudziestolecie

Home / O Litwie na dwudziestolecie

Po raz kolejny Koło Młodych Dyplomatów poruszyło temat relacji i stosunków łączących Polskę z jej północno – wschodnim sąsiadem. 28 lutego odbyła się konferencja „Dwudziestolecie stosunków polsko – litewskich: próba szerszego spojrzenia”.

W spotkaniu uczestniczyła Szanowna Pani Ambasador Republiki Litewskiej Loreta Zakarevičienė, Pani dr Monika Michaliszyn z Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego, Porównawczego i Bałtystyki oraz Pan dr Kazimierz Wóycicki, wykładowca Studium Europy Wschodniej.

Po krótkim powitaniu zaproszonych gości przez prowadzących konferencję – Dorotę Tryk i Bartosza Tesławskiego – głos zabrał pan dr Kazimierz Wóycicki, który w swoim wystąpieniu przedstawił proces kształtowania się relacji polsko – litewskich, nie tylko w sferze politycznej, ale także społecznej i kulturowej. Poza tym Pan doktor poruszył kwestię dotyczące obecnej sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i stosunku władz litewskich do spraw m.in. pisowni nazwisk. Następnie swój referat dotyczący stosunków polsko – litewskich w dziedzinie energetyki i gospodarki przedstawiła pani dr Michaliszyn. Dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć więcej na temat inicjatyw dotyczących rafinerii w Możejkach i elektrowni atomowej w miejscowości Visaginas, a także inwestycji Via Baltica.

Po wystąpieniu ekspertów głos zabrała Pani Ambasador. Odnosząc się do wypowiedzi swoich poprzedników podkreśliła, że warto zwrócić uwagę na te kwestie, które łączą Polaków i Litwinów, a nie skupiać się jedynie na spornej kwestii polskiej mniejszości narodowej.  W drugiej części spotkania zaproszeni goście odpowiedzieli na pytania dotyczące m.in. zagadnień związanych z wejściem Polski i Litwy do NATO i UE oraz wpływu jaki przyniosły te wydarzenia na stosunki polsko – litewskie. Pani Ambasador odniosła się przede wszystkim do pytania o to, jakie są możliwe wspólne interesy Polaków i Litwinów, które można wykorzystać do zacieśniania relacji między naszymi państwami.

Magdalena Ogrodnik

Leave a Comment