5 ideas 4 a younger europe

Home / 5 ideas 4 a younger europe

Młodzi Dyplomaci wzięli udział w konferencji 5 ideas 4 younger europe. Na zaproszenie prezes SKN Touching Europe, KMD pojawiło się jako jedno z 5 kół naukowych z całej Polski.

5 ideas 4 younger Europe jest to projekt stworzony przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Gianni’ego Pitellę oraz wiceprzewodniczącą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego Annę Marię Darmanin. Jego celem jest zaangażowanie młodych ludzi z całej Europy do dzielenia się pomysłami na jej rozwój. Organizatorzy wizytują Uniwersytety   w poszczególnych krajach i zbierają idee przygotowane przez studentów. Po odbyciu całej trasy, wszystkie pomysły zostaną zebrane i wydane, jako źródło pomysłów i wskazanie problemów z jakimi boryka się UE.

Kolejnym przystankiem, który odwiedzili wiceprzewodniczący była Warszawa. SKN Touching Europe zorganizowało konferencję, na którą zaproszono przedstawicieli kół naukowych z Olsztyna, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. KMD miało zaszczyt zostać jednym z tej piątki.

Tesławski i Wielgo przekonują do nauki języków obcych

Dyplomacja jako sztuka negocjacji opiera się na umiejętności posługiwania się językiem, a ta dyscyplina, w polskiej i nie tylko, edukacji kuleje. Innymi słowy KMD postulowało w swoim wystąpieniu rozwój nauki języków obcych, poprzez intensyfikację edukacji, poszerzanie słownictwa o wybrane terminy specjalistyczne i wymiany międzynarodowe. Tak, aby granice państw nie były granicami naszego dialogu.

Dzieło naszego Koła zostało złożone w formie eseju, wysłanego do wspólnej publikacji, ale także przedstawione podczas konferencji, na której KMD reprezentowali Bartosz Tesławski i Jakub Wielgo.

Konferencja okazała się pełnym sukcesem, sala była pełna słuchaczy, a zaproszeni goście okazali się być wspaniałymi mówcami i potrafili zaangażować w dyskusję zebranych. Było to o tyle trudne, że całość konferencji organizowana była w języku angielskim, a więc samo wydarzenie udowadniało po części zasadność postulatów naszego Koła.

Esej o treści „To share ideas we firstly have to learn languages” został przygotowany przez Bartosza Tesławskiego, Jakuba Wielgo i Dorotę Tryk.

Zdjęcie grupowe, zrobione po zakończeniu konferencji

Leave a Comment