Obowiązkowe zebranie członków KMD

Home / Obowiązkowe zebranie członków KMD

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków KMD na Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się dnia 20.03 (wtorek) o godzinie 13:15. Posiedzenie będzie trwało 1,5 godziny. Osoby które posiadają w tym czasie zajęcia obligatoryjne proszone są o kontakt z Zarządem, spróbujemy uzyskać usprawiedliwienie nieobecności.

Podczas posiedzenia poruszone zostaną wszystkie kwestie związane z działalnością Koła i przedstawione plany jego dalszego rozwoju.

Jednocześnie informujemy, że podczas posiedzenia będą robione zdjęcia do umieszczenia na stronie internetowej Koła, radzimy odpowiednio się przygotować.

Obecność obowiązkowa!

Plan posiedzenia:

  1. Prezentacja osiągnięć Koła,
  2. Przedstawienie korzyści płynących z członkostwa
  3. Prezentacja problemów
  4. Prezentacja pomysłów na rozwój
  5. Projekt publikacji naukowej
  6. Przedstawienie nowych stanowisk do objęcia przez członków
  7. Przygotowanie nowej, obowiązującej listy członków Koła

Leave a Comment