Marcowe podsumowania – nowe otwarcie

Home / Marcowe podsumowania – nowe otwarcie

W wigilię kalendarzowej wiosny członkowie Koła Młodych Dyplomatów spotkali się, by podsumować dotychczasową działalność KMD, a także określić perspektywy jego rozwoju.

Jesteśmy młodym kołem naukowym, „numer 2” w Katedrze Europeistyki. Budując swoją pozycję, nie możemy zapomnieć o dotychczasowych sukcesach, ale musimy także wyciągać wnioski z przytrafiających się niepowodzeń. Na prowadzonym przez Bartosza Tesławskiego spotkaniu przywołano zarówno osiągnięcia, jak i poddano porażki konstruktywnej krytyce. Była mowa o korzyściach płynących z członkostwa. Przede wszystkim jednak skupiliśmy się na tym, co nas czeka – pomysłach na dalszy rozwój i lepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w członkach Koła.

Poza organizacją dalszych debat, konferencji i seminariów, planujemy wydanie publikacji naukowej poświęconej światowej dyplomacji. Innym możliwym do zrealizowania pomysłem jest cykl szkoleń związanych z działalnością statutową (np. z protokołu dyplomatycznego). Ponadto członkowie Koła postulowali m.in. zawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi w Polsce i w Europie, udział w konferencjach wyjazdowych, własne wyjazdy studyjne. Nowe stanowiska – grafik, webmaster oraz specjaliści ds. PR – pozwolą z pewnością na skuteczniejszą komunikację z otoczeniem i zwiększą płynność naszych działań.

Bartosz Tesławski, jako Prezes Zarządu Koła, wyczerpująco przedstawił nasze mocne i słabe strony, a także wynikające z różnych uwarunkowań szanse i zagrożenia. Wszystko po to, by Koło Młodych Dyplomatów jak najefektywniej sprostało kolejnym wyzwaniom. Zatem już wkrótce – wiosenna ofensywa Koła Młodych Dyplomatów! A póki co – publikujemy „rodzinne zdjęcie”.

Monika Szymańska, sekretarz KMD

Zdjęcie rodzinne

Leave a Comment