200 lat razem, jak i dlaczego. Zarys relacji fińsko – rosyjskich.

Home / 200 lat razem, jak i dlaczego. Zarys relacji fińsko – rosyjskich.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwsza zapowiedź artykułu, który znajdzie się w publikacji KMD. Anna Zelinskaya przyjrzy się słabo znanemu zagadnieniu stosunków fińsko – rosyjskich.

 

200 lat razem, jak i dlaczego. Zarys relacji fińsko – rosyjskich.

Szukając ciekawego i nietypowego tematu artykułu naukowego, warto zwrócić uwagę na państwa skandynawskie oraz ich stosunki z Federacją Rosyjską. Mocarstwo na wschodzie, z ambicjami do rozwijania się w każdym kierunku musiało zetknąć się ze swoimi północnymi sąsiadami. Szczególnie ciekawą kwestią są relacje rosyjsko – fińskie, ich historyczne uwarunkowania, przebieg i obecny stan.

Finlandia w ciągu swojej długiej historii była państwem podległym najpierw Szwecji, później Rosji, a w jeszcze niedawno Związkowi Radzieckiemu, głównie pod względem gospodarczym. Jednak w ciągu ostatnich dwudziestu lat Finlandii udało się nie tylko stać suwerennym i w pełni demokratycznym państwem, ale również wejść na arenę międzynarodową jako kraj wysoce konkurencyjny gospodarczo i technologicznie. Należy również wspomnieć o tym, że w Finlandii skutecznie jest realizowana koncepcja państwa dobrobytu. Miało na to wpływ wiele różnych czynników politycznych, ekonomicznych oraz socjalnych.

Warte uwagi jest to w jaki sposób kiedyś biedne, rolnicze państwo o niesprzyjających warunkach klimatycznych i małej liczbie ludności (5mln) stało się pełnoprawnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych.

Finlandia, wkraczając w struktury Unii Europejskiej w 1995 r.  rozumiała jednak istotność, potrzebę, a zarazem opłacalność kontaktów ze swoim wielkim sąsiadem – Federacją Rosyjską. Nawet przy założeniu, że te kontakty opierają się w dużym stopniu na stosunkach handlowych, na które nie wpływają zaszłości historyczne, warto jest zaznaczyć, iż nie możliwy jest dobry i skuteczny rozwój handlu w stanie napięcia politycznego. Celem tej pracy będzie właśnie ukazanie stosunków fińsko – rosyjskich, tak handlowych, jak i politycznych.

Artykuł ten pozwoli również zwrócić uwagę na fakt, iż kwestia stosunków rosyjsko- fińskich nie cieszy się zbytnią popularnością w literaturze oraz mediach. Dlatego bardzo potrzebnym jest pokazanie relacji politycznych i gospodarczych na linii Moskwa- Helsinki, nie tylko w ostatnim dwudziestoleciu, ale również  w szerszej perspektywie historycznej. Problem ten powinien wydać się ciekawym nie tylko miłośnikom kultury i tradycji skandynawskich, ale także osobom niezaznajomionym z tą tematyką.

Anna Zelinskaya

Leave a Comment