Katedra przemianowana na Instytut!

Home / Katedra przemianowana na Instytut!

Już od nowego roku akademickiego Koło Młodych Dyplomatów działało będzie w ramach Instytutu Europeistyki.

W świetle uniwersyteckiego statutu dotychczasowa Katedra nabierze takiego samego znaczenia jak inne jednostki WDiNP – Instytut Dziennikarstwa czy Instytut Stosunków Międzynarodowych. Decyzję podjęła Rada Wydziału.

Instytut to przede wszystkim większe możliwości i większa autonomia. Kierowany przez Radę instytut prowadzi badania na znacznie szerszą skalę. Zgodnie ze statutem UW warunkiem utworzenia i działania instytutu jest zatrudnienie w nim co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, w tym co najmniej trzech z tytułem naukowym. Większa demokratyzacja kierownictwa to także większe zaangażowanie pracowników. Afiliowane przy instytucie Koła również zyskują. Wraz z awansem w hierarchii naszej rodzimej jednostki zwiększa się także prestiż Koła. To dla nas większe możliwości działania i tym odważniej podejmować będziemy po wakacjach kolejne naukowe inicjatywy.

Instytutowi Europeistyki życzymy sukcesów i dalszego rozwoju!

Leave a Comment