Ukraina w europejskiej rodzinie

Home / Ukraina w europejskiej rodzinie

Czytając relacje z pierwszej wizyty Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla I w Polsce warto pamiętać o innych narodach wywodzących się z ruskiego pnia. Łukasz Błasikiewicz przygląda się poruszanemu przez KMD tematowi Ukrainy i zadaje pytanie o miejsce tego państwa w Europie.

 

Miejsce Ukrainy w europejskiej rodzinie. Polityka zagraniczna Ukrainy a integracja z UE.

Rozpad ZSRR niósł za sobą gruntowne zmiany w całej Europie. Jednym z skutków tych zmian było powstanie niepodległej Ukrainy, drugiego co do wielkości i piątego pod względem ludności kraju w Europie. Państwo to poprzez swoje położenie geopolityczne i bliskie kontakty z Rosja jest szczególnie ważnym partnerem dla UE. Obecnie jednak, pomimo wieloletnich zabiegań kolejnych prezydentów oraz rządów nadal znajduje się w tym samym miejscu na swojej drodze do Unii Europejskiej.

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać po obydwu stronach. Poprawianiu relacji i tworzeniu pozytywnego klimatu na pewno nie służy utrzymywanie przez Ukrainę rosyjskiej  Floty  Czarnomorskiej na Krymie jak i ostatnio nagłaśniany w mediach proces byłej premier  Julii Tymoszenko. Sama Unia Europejska też nie jest bez winy, ponieważ na przestrzeni lat nie potrafiła wypracować jednolitego stanowiska wobec możliwości przystąpienia Ukrainy do UE czego przykładem mogą być słowa byłego komisarza ds. rozszerzenia Guntera Verheugena, który oświadczył : „za 20 lat członkami UE będą wszystkie państwa europejskie z wyjątkiem krajów byłego ZSRR”.

W artykule prześledzony zostanie rozwój relacji na linii Bruksela-Kijów od początku lat 90-tych, które charakteryzował się dużą nieufnością ze strony Unii Europejskiej wobec Ukrainy posiadającej broń atomową, będącą spuścizną ZSRR, po momenty przełomowe we wzajemnych stosunkach, takie jak włącznie Ukrainy do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, nadając jej miano priorytetowego partnera. Na końcu zostanie postawione pytanie czy w obecnej sytuacji politycznej możliwa jest akcesja Ukrainy do UE czy idea ta skończyła się wraz z niepodpisaniem przez Unie Europejską umowy stowarzyszeniowej w 2012 r.

Łukasz Błasikiewicz

Leave a Comment