Monthly Archives: Październik 2012

Home / 2012 / Październik

„Politologia” Andrew Heywood

Andrew Heywood – Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

W ostatnim czasie miałam okazję przeczytać znakomite kompendium wiedzy politologicznej, a mianowicie „Politologię” autorstwa brytyjskiego naukowca Andrew Heywooda. Jako studentce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych już na wstępie „przykazano” studium tej lektury, która stała się podstawą programową – a więc niezbędnikiem studentów zarówno politologii, jak i innych pokrewnych kierunków nauk politycznych. Szczerze muszę przyznać, że publikacja ta wywarła na mnie ogromne wrażenie, ponieważ jest czymś więcej niż tylko zwykłym podręcznikiem – jest zaproszeniem do bliższego zapoznania się ze światem polityki.

read more…

Walne Zgromadzenie Członków KMD

Zarząd Koła Młodych Dyplomatów Instytutu Europeistyki ogłasza Walne Zgromadzenie Członków na dzień 29.10.2012 o godzinie 16:45 w sali nr 200 budynku Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Mały Dziedziniec, na prawo od Głównej Bramy Uniwersytetu). Posiedzenie będzie trwało półtorej godziny. Osoby które mają w tym czasie zajęcia obligatoryjne proszone są o kontakt z Zarządem, spróbujemy uzyskać usprawiedliwienie nieobecności.

Walne Zgromadzenie podzielone będzie na 3 części:

  • Wprowadzenie do dotychczasowej działalności Koła i przedstawienie jego misji.
  • Powitanie nowych członków i przedstawienie strategii rozwoju KMD na rok akademicki 2012/13
  • Sprawy formalne, zatwierdzenie nowego Zarządu, nowej listy członków i przydzielenie członków do Departamentów.

Jednocześnie informujemy, że podczas posiedzenia będą robione zdjęcia do umieszczenia na stronie internetowej Koła, radzimy odpowiednio się przygotować.

Dla wszystkich członków Koła, a także osób, które chcą przystąpić do KMD obecność jest obowiązkowa.

„Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych” R. Łoś, J. Reginia Zacharski

Wojciech Rojek – Historia Nowoczesnych Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka Wojciecha Rojka to doskonałe kompendium wiedzy o stosunkach międzynarodowych, obejmujące okres od lat 70-tych XIX wieku do czasu załamania się dwubiegunowego podziału świata w XX wieku.

W sposób niezwykle czytelny autor podzielił cały ten okres na III części. W pierwszej porusza kwestie następstw wojny francusko- pruskiej z 1870 roku i  przedstawia układ sił w świecie do wybuchu I wojny światowej. Druga część obejmuje czas wielkich zawirowań wojennych (1914- 1945), a trzecia świat bipolarny po II wojnie światowej do lat 90-tych XX wieku. Każda z części składa się z podrozdziałów odpowiadających najważniejszym wydarzeniom z uwzględnieniem podziału na kontynenty. Taka konstrukcja w znacznym stopniu pozwala  na odszukanie interesującej czytelnika konkretnej informacji bez konieczności wertowania większej ilości materiału.

read more…