Daily Archives: 3 października 2012

„Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych” R. Łoś, J. Reginia Zacharski

Wojciech Rojek – Historia Nowoczesnych Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka Wojciecha Rojka to doskonałe kompendium wiedzy o stosunkach międzynarodowych, obejmujące okres od lat 70-tych XIX wieku do czasu załamania się dwubiegunowego podziału świata w XX wieku.

W sposób niezwykle czytelny autor podzielił cały ten okres na III części. W pierwszej porusza kwestie następstw wojny francusko- pruskiej z 1870 roku i  przedstawia układ sił w świecie do wybuchu I wojny światowej. Druga część obejmuje czas wielkich zawirowań wojennych (1914- 1945), a trzecia świat bipolarny po II wojnie światowej do lat 90-tych XX wieku. Każda z części składa się z podrozdziałów odpowiadających najważniejszym wydarzeniom z uwzględnieniem podziału na kontynenty. Taka konstrukcja w znacznym stopniu pozwala  na odszukanie interesującej czytelnika konkretnej informacji bez konieczności wertowania większej ilości materiału.

read more…