Walne Zgromadzenie Członków KMD

Home / Walne Zgromadzenie Członków KMD

Zarząd Koła Młodych Dyplomatów Instytutu Europeistyki ogłasza Walne Zgromadzenie Członków na dzień 29.10.2012 o godzinie 16:45 w sali nr 200 budynku Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Mały Dziedziniec, na prawo od Głównej Bramy Uniwersytetu). Posiedzenie będzie trwało półtorej godziny. Osoby które mają w tym czasie zajęcia obligatoryjne proszone są o kontakt z Zarządem, spróbujemy uzyskać usprawiedliwienie nieobecności.

Walne Zgromadzenie podzielone będzie na 3 części:

  • Wprowadzenie do dotychczasowej działalności Koła i przedstawienie jego misji.
  • Powitanie nowych członków i przedstawienie strategii rozwoju KMD na rok akademicki 2012/13
  • Sprawy formalne, zatwierdzenie nowego Zarządu, nowej listy członków i przydzielenie członków do Departamentów.

Jednocześnie informujemy, że podczas posiedzenia będą robione zdjęcia do umieszczenia na stronie internetowej Koła, radzimy odpowiednio się przygotować.

Dla wszystkich członków Koła, a także osób, które chcą przystąpić do KMD obecność jest obowiązkowa.

Leave a Comment