„Politologia” Andrew Heywood

Home / „Politologia” Andrew Heywood

Andrew Heywood – Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

W ostatnim czasie miałam okazję przeczytać znakomite kompendium wiedzy politologicznej, a mianowicie „Politologię” autorstwa brytyjskiego naukowca Andrew Heywooda. Jako studentce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych już na wstępie „przykazano” studium tej lektury, która stała się podstawą programową – a więc niezbędnikiem studentów zarówno politologii, jak i innych pokrewnych kierunków nauk politycznych. Szczerze muszę przyznać, że publikacja ta wywarła na mnie ogromne wrażenie, ponieważ jest czymś więcej niż tylko zwykłym podręcznikiem – jest zaproszeniem do bliższego zapoznania się ze światem polityki.

Temat przewodni książki, jak już wcześniej zaznaczyłam, to oczywiście polityka, dziedzina szeroka jak rzeka, w obrębie której skupiają się też inne zagadnienia, takie jak: władza, państwo, społeczeństwo, prawo, problematyka międzynarodowa, zjawisko globalizacji. Podręcznik akademicki podzielony jest na pięć części. Pierwsza dotyczy teorii politycznych i odpowiada na pytania: czym jest polityka, jakie są systemy polityczne i ideologie, czym jest demokracja, państwo i jakie są jego role. Druga część odzwierciedla relacje między narodami a globalizacją, wyjaśnia pojęcie narodu i nacjonalizmu, przybliża rozumienie polityki globalnej oraz wskazuje formy organizacji terytorialnej. Trzeci segment ukazuje wzajemne oddziaływanie między światem politycznym a gospodarką, kulturą i ruchami społecznymi. Czwarta część zatytułowana „Machina państwa” odnosi się do mechanizmu rządowego, kształtowanego przez prawo, biurokracje czy aparat przymusu. Ostatni segment natomiast omawia realizację polityki państwowej, skupiając się na procesie politycznym i działaniu systemu politycznego.

Merytoryczne kwestie poruszane na łamach książki stanowią zatem fundament wiedzy, jednak równie ważna, wydaje się być także forma stylistyczna i graficzna podręcznika, która z pewnością intryguje czytelnika i zachęca do dalszego pogłębiania tematu. Po pierwsze, autor używa przystępnego języka, stosując wiele porównań, metafor i przykładów, które pomagają zrozumieć, zobrazować i wyjaśnić dane zjawiska – co bywa rzadkością w naukowych, często zawoalowanych językowo publikacjach. Po drugie, niezwykle istotne dla przejrzystości, a dodatkowo porządkujące omawiany materiał są pytania otwierające każdy z rozdziałów, a także hasła i definicje umieszczone w ramkach, które zdecydowanie ułatwiają przyswojenie danego terminu. Dla mnie osobiście, kapitalnym rozwiązaniem, poszerzającym horyzonty wiedzy są biogramy, prezentujące sylwetki głównych myślicieli politycznych, wybitnych ekspertów, którzy przyczynili się do rozwoju myśli politycznej. Ponadto, dobre utrwalenie materiału stanowią podsumowania każdego rozdziału, podkreślające meritum wiedzy politologicznej. Obszerna bibliografia świadczy nie tylko o wielości źródeł, ale także o pracy jaką autor wykonał, aby stworzyć niniejszą publikację. Co więcej, czytelnik zainteresowany prezentowaną tematyką ma możliwość sięgnięcia do lektur uzupełniających, znajdujących się na końcu każdego rozdziału.

Nowatorskie podejście do problemu polityki sprawia, iż pozycja ta jest wyjątkowa nie tylko dla studenta nauk politycznych, ale również dla przeciętnego obywatela. Tę książkę poleciłabym wszystkim tym, którzy chcieliby swobodnie poruszać się w otaczającym ich świecie polityki, władzy, państwa i społeczeństwa, w których przyszło im żyć.

Katarzyna Bieńko

skopiuj gotowy przypis!

Heywood A., Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 

Leave a Comment