Daily Archives: 17 listopada 2012

Home / 2012 / Listopad / 17

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków

29 października br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Młodych Dyplomatów. Spotkanie rozpoczęto od wstępu  opiekuna Koła, profesora Józefa Tymanowskiego, który serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i życzył powodzenia w pracach w kolejnym roku akademickim. Następnie głos zabrał prezes KMD – Bartosz Tesławski, który przedstawił prezentację dotyczącą działalności naszej grupy – czym Koło Młodych Dyplomatów jest, czym się zajmuje,  jaka jest jego struktura oraz jakie zadania będą realizowane w najbliższym czasie.
read more…