Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków

Home / Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków

29 października br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Młodych Dyplomatów. Spotkanie rozpoczęto od wstępu  opiekuna Koła, profesora Józefa Tymanowskiego, który serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i życzył powodzenia w pracach w kolejnym roku akademickim. Następnie głos zabrał prezes KMD – Bartosz Tesławski, który przedstawił prezentację dotyczącą działalności naszej grupy – czym Koło Młodych Dyplomatów jest, czym się zajmuje,  jaka jest jego struktura oraz jakie zadania będą realizowane w najbliższym czasie.

Członkowie KMD zapoznani zostali ze składem nowego Zarządem, w którym znaleźli się:

Prezes – Bartosz Tesławski,

Wiceprezes ds. administracyjnych – Magdalena Ogrodnik,

Wiceprezes ds. wewnętrznych- Katarzyna Bieńko,

Wiceprezes ds. finansowych -Katarzyna Malinowska,

Wiceprezes ds. mediów i Internetu – Jakub Wielgo,

Wiceprezes ds. grafiki i PR – Joanna Kulig.

Nowością dotyczącą struktury KMD, był podział Koła na pięć departamentów: Departament Obydwu Ameryk, Europy i UE, Afryki i Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku, oraz Rosji i obszaru proradzieckiego. Taki stan rzeczy ma na celu przede wszystkim pomóc członkom KMD sprecyzować swoje zainteresowania badawcze oraz umożliwić sprawniejszą współpracę.

Istotnym elementem wystąpienia, była prezentacja dotychczasowych osiągnięć oraz projektów, przewidzianych do zrealizowania, m.in.: konferencja dotycząca sytuacji w Gruzji po wyborach parlamentarnych, gra symulacyjna nt. Bałkanów Zachodnich, współpraca z Europejską Akademią Dyplomacji, oraz przegląd prasy międzynarodowej wespół z PSM Notabene.

Członkowie KMD zostali wdrożeni w schemat pracy w Kole, oraz zaproszeni do pełnego zaangażowania się w planowane przedsięwzięcia, oraz zgłaszania własnych pomysłów, jeśli takowe się zrodzą. Walne Zgromadzenie Koła Młodych Dyplomatów było w tym roku znacznie bardziej dynamiczne niż w zeszłym. Po zakończeniu prezentacji i krótkiej sesji pytań i odpowiedzi członkowie rozeszli się do domu.

Katarzyna Bieńko

Leave a Comment