Federacyjna Republika Kacedonii, czyli jak w 7 godzin rozwiązać bałkański supeł

Home / Federacyjna Republika Kacedonii, czyli jak w 7 godzin rozwiązać bałkański supeł

W niedzielę 25 listopada uczestnicy warsztatów Get on Board organizowanych przez Fundację Schumana podjęli próbę przyłączenia państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Młodzi Dyplomaci również wzięli udział w szkoleniu, wystawiając silny zespół i zajmując pozycje w każdej z grup debatowych – organach decyzyjnych Unii oraz państwach kandydujących. Negocjacje przebiegały sprawnie i bez większych problemów, w kilka godzin udało się rozwiązać problemy nurtujące świat i Europę od co najmniej 1914 roku.

Członkowie szkolenia stanęli przed problemem akcesji państw Bałkanów Zachodnich, konkretnie Serbii, Macedonii i Kosowa do Unii Europejskiej. Mnogość barier i ograniczeń negocjacyjnych, z jakimi spotkać się musi każdy decydent próbujący wygasić ogień pod bałkańskim kotłem jest trudna do policzenia, jednak najważniejszy z nich jest problem samego Kosowa. Niepodległość ogłoszona w 2008 roku została uznana przez 93 ze 193 krajów świata, w tym przez 22 z 27 państw Unii Europejskiej. Próbując zatem zająć jednolite stanowisko wobec Kosowa jako państwa Unia ryzykuje solidarność europejską i tak trudną ostatnimi czasy do wypracowania. Serbia natomiast, wspierana na swoim stanowisku zwłaszcza przez Rosję, nie zamierza uznawać niepodległości Kosowa i cały czas traktuje republikę jako część swojego państwa. Bardzo istotną zresztą, przez wzgląd choćby na Kosowe Pole – miejsce bitwy, w wyniku której prawie cała średniowieczna Serbia utraciła swoją suwerenność i popadła w zależność lenną wobec Turcji. Klincz który występuje na tym polu jest bardzo trudny do przezwyciężenia, co Polacy powinni łatwo sobie wyobrażać.

Nie jest to zresztą jedyny problem regionu, a właściwie pokłosie ogólnego galimatiasu etniczno – kulturowo – religijnego, który uzyskał na początku XX wieku nazwę bałkańskiego kotła. W przypadku naszej debaty doszła jeszcze kwestia konfliktu grecko – macedońskiego, o nazwę ale również o mniejszość macedońską na północy Grecji. Ommawiane państwa bałkańskie borykają się również z wieloma problemami wewnętrznymi – zorganizowaną przestępczością, słabością instytucji demokratycznych i gospodarki, a takżę chwiejną strukturą etniczną. Szkolenie Fundacji Schumana trwało od 10:00 do 17:00, czy w tak krótkim czasie można rzeczywiście rozwiązać problem, który spędza sen z oczu politycznym decydentom od przeszło 100 lat? Oczywiście że nie, ale nie o to chodziło.

Warsztaty pozwoliły swoim uczestnikom na stanięcie przed problemem o niezwykłym stopniu skomplikowania i z wyznaczonymi celami maksimum i minimum, które poszczególne grupy chciałyby osiągnąć. 7 godzin negocjacji, lobbingu i politycznych sporów, przeplatane gorącym romansem na łonie europejskich struktur, pozwoliły nam spojrzeć na problem i poszukać metod jego rozwiązania. Sam fakt, że podjęliśmy taką próbę i doprowadziliśmy do konsensusu między wszystkimi uczestnikami negocjacji pozwoliły nam, chyba po raz pierwszy, zastosować w praktyce umiejętności i wiedzę jakie nabyliśmy podczas lat studiów. Warsztaty były proste, z łatwością osiągnęliśmy konsensus i stworzyliśmy Federacyjną Republikę Macedończyków i Kosowarów o roboczej nazwie Kacedonia. Brzmi zabawnie? Być może, jednak my przynajmniej spróbowaliśmy. Ilu współczesnych decydentów uczy się rozwiązywania problemów na żywym materiale?

Dzieci uczy się czytania na tekstach, którym bardzo daleko do literackiej wzniosłości. Podobnie jest z matematyką, historią, każdą dziedziną. Zaczynamy od podstaw, aby z czasem móc sobie pozwolić na dalsze zagłębienie się w temat, wyspecjalizowanie się. Nasze opinie o sytuacji na Bałkanach były płytkie siłą rzeczy, podobnie jak nasze luźne podejście do systemu decyzyjnego w Unii. Nie jest jednak wartością tego szkolenia pozyskana wiedza o Bałkanach i Unii ale bardziej te pierwsze, nieśmiałe kroki, które przybliżają nas do roli jeśli nie decydentów, to chociaż świadomych obywateli.

Bartosz Tesławski

Powyższy tekst jest prywatną opinią autora i nie wyraża stanowiska Koła Młodych Dyplomatów.

Leave a Comment