Jak zostać dyplomatą? – spotkanie z dr Katarzyną Pisarską.

Home / Jak zostać dyplomatą? – spotkanie z dr Katarzyną Pisarską.

Koło Młodych Dyplomatów miało zaszczyt gościć w dniu 8.01.2013 r. Panią dr Katarzynę Pisarską, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji. Celem spotkania było wyjaśnienie czym tak naprawdę zajmuje się dyplomata oraz jak znaleźć się w dumnych szeregach ludzi, którzy reprezentują nasz kraj na froncie zagranicznym. Słuchacze mieli niepowtarzalną okazję dowiedzieć się od podstaw jaką ścieżką należy iść, aby zostać członkiem Korpusu dyplomatycznego i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy faktycznie ta ścieżka kariery jest dla nich stworzona.

Konferencja rozpoczęła się od rozwiania wszelkich wątpliwości co do obowiązków, przywilejów oraz zagrożeń jakie niesie za sobą podjęcie zawodu dyplomaty. Było to bardzo zasadne posunięcie, gdyż niewtajemniczeni mogą myśleć, że wiąże się to jedynie z uczestnictwem w wykwintnych przyjęciach. Otóż, Pani dr Katarzyna Pisarska odkryła przed słuchaczami dokładny obraz tego, jak naprawdę wygląda praca Korpusu dyplomatycznego, i że nie jest „tak kolorowo”, jak wydaje się osobom postronnym.

Praca dyplomaty polega między innymi na szeroko pojętej reprezentacji swojego państwa, uczestnictwie w delegacjach, monitoring sytuacji politycznej, ekonomicznej oraz kulturalnej kraju przyjmującego. To ostatnie odbywa się najczęściej poprzez analizę prasy. Ważnym elementem jest także opieka nad obywatelami własnego kraju, którzy znajdują się w państwie przyjmującym.

Podczas konferencji Pani Dyrektor EAD wskazała cały wachlarz możliwości, dzięki którym można dostać zatrudnienie w MSZ oraz instytucjach europejskich. Mogą to być drogi oficjalne tj. dostanie się poprzez aplikację dyplomatyczno-konsularną, praktyki oraz staże w MSZ jak i skorzystanie z oferty Krajowej Szkoły Administracji Publicznej lub Europejskiego Urzędu Doboru Kadr. Drogą mniej powszechną jest zaistnienie na płaszczyźnie dyplomatycznej jako specjalista w danej dziedzinie.

Służba w Korpusie dyplomatycznym jest bardzo zhierarchizowana i niezwykle rzadko zdarza się ominąć poszczególne szczeble w drabinie awansów. Ścieżka kariery przeciętnego pracownika dyplomacji zaczyna się od stopnia attaché i poprzez sekretarzy oraz radców, doprowadzić może do najwyższego stanowiska, czyli Ambasadora Tytularnego. W przyspieszeniu awansu pomagają wyjazdy na placówki dyplomatyczne w innych krajach.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a studenci zasypali Panią Dyrektor wieloma pytaniami, uszczegóławiającymi temat przewodni. Najważniejsze wnioski jakie można wysnuć z wystąpienia Pani dr Katarzyny Pisarskiej to, że warto uczyć się języków obcych, ćwiczyć umiejętność analitycznego formułowania myśli oraz publicznych wystąpień.

Wiele informacji dotyczących dyplomacji, można zdobyć na stronie internetowej:

www.dyplomacjaxxi.msz.gov.pl.

 

Nela Dębniak

 

 Poniżej zamieszczamy  wybrane zdjęcia z naszego spotkania. Więcej fotografii można znaleźć na naszej stronie na Facebooku.

IMG_2535IMG_2514IMG_2469IMG_2487IMG_2484IMG_2488IMG_2460IMG_2509

 

Leave a Comment