„Russian Politics. The Paradox of a Weak State” – sprawozdanie

Home / „Russian Politics. The Paradox of a Weak State” – sprawozdanie

26 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie z panią prof. Marie Mendras z paryskiego uniwersytetu Sciences Po oraz z panią Jadwigą Rogożą z Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Gościem specjalnym był urzędujący ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, pan Pierre Buhler.

Tematem przewodnim konferencji, jak również jej tytułem była najnowsza książka prof. Marie Mendras – „Russian Politics. The Paradox of a Weak State”.

W trakcie swojego wystąpienia prof. Mendras podkreślała, że Rosja obecnie traci swoją mocarstwową pozycję. W dużej mierze wynika to z wewnętrznych problemów, z jakimi ten kraj się boryka. Najważniejszym z nich z punktu widzenia prof. Mendras jest kontestacja władzy Władimira Putina, który jest krytykowany nie tylko w Internecie czy mediach, ale także na ulicach Moskwy i innych rosyjskich miast. W Rosji coraz bardziej daje o sobie znać zmęczenie prawie 15-letnimi rządami byłego funkcjonariusza KGB.

Prof. Mendras zauważa też, że środowisko wokół Rosji jest zmienne i dynamiczne, w przeciwieństwie do Rosji, która musi się do niego przystosować, jeżeli chce się utrzymać na pożądanym przez siebie poziomie w sferze stosunków międzynarodowych.

Na spotkaniu poruszony został również problem relacji na linii Rosja – Unia Europejska. Te dwa podmioty nie mogą dojść do porozumienia ze względu na ich krzyżujące się interesy w rejonie krajów GUAAM. Jak podkreślała prof. Marie Mendras, Rosja zarzuca Brukseli ingerowanie w obszar jej dotychczasowych wpływów. Właśnie to pokazuje najlepiej brak zmiany myślenia rosyjskich elit politycznych, w których nadal dominuje radziecka mentalność.

Prof. Mendras zakończyła swoją wypowiedź stwierdzeniem, że Rosja jest systemem powiązań działającym bez oparcia w prawie. Nie akceptuje ona jakichkolwiek zmian oraz wiążącej się z nimi globalizacji.

Uzupełnieniem wystąpienia prof. Mendras był krótki komentarz pani Jadwigi Rogoży, która zwróciła uwagę na takie kwestie jak: konserwatywna baza społeczna Władimira Putina, która nie może zapewnić mu więcej poparcia w czasach kryzysu oraz brak jawnych mechanizmów podejmowania decyzji i sukcesji. Pani Rogoża położyła tutaj nacisk zwłaszcza na brak oparcia w instytucjach politycznych akcentując fakt, iż proces decyzyjny w Rosji oparty jest przede wszystkim na personalnych umowach w kuluarach Kremla.

Po zakończeniu części pierwszej konferencji rozpoczęła się dyskusja z udziałem publiczności, którą stanowili licznie zgromadzeni studenci europeistyki, kadra naukowa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz członkowie Europejskiej Akademii Dyplomacji i przedstawiciele innych ośrodków badawczych, jak również goście z ambasady Francji. W czasie dyskusji poruszone zostały liczne problemy rosyjskiej polityki, z których warto wymienić trzy z nich: brak konkretnej strategii dyplomatycznej Kremla, korupcja w rosyjskim aparacie administracyjnym oraz dialog Rosja – NATO w kwestii broni jądrowej.

Damian Kraśny

Leave a Comment