Młodzi Dyplomaci recenzują książki

Home / Młodzi Dyplomaci recenzują książki

Pytanie o to czym zajmuje się współczesna dyplomacja jest pytaniem, na które stawia się coraz to nowe odpowiedzi poszerzając pole odpowiedzialności dyplomaty. Personel dyplomatyczny nie jest już wyłącznie przedstawicielstwem rządu, jest również reprezentacją całego swojego państwa o którego wizerunek musi dbać. Musi również doskonale rozumieć świat współczesny, nie tylko przez pryzmat polityki ale też kultury czy historii.

Koło Młodych Dyplomatów skupia się w swojej działalności na prezentacji świata dyplomacji jednak staramy się poznawać całokształt stosunków międzynarodowych i międzypaństwowych, aby móc w przyszłości wkroczyć w świat salonów i ambasadorskich rautów pewnym krokiem. Oznacza to poznawanie nie tylko mechanizmów jakimi rządzi się internacjologia ale też kultury, historii i przemian społecznych na świecie. Pozwoli nam to lepiej je rozumieć, a w przyszłości dobrze ułożyć stosunki z innymi państwami i narodami.

PWN_logoDzięki życzliwości naszego partnera – Wydawnictwa Naukowego PWN mogliśmy rozszerzyć liczbę recenzowanych książek o nowe, dotychczas niezwiązane ściśle z naszą działalnością dziedziny jak socjologia, filozofia czy kultura. Odchodząc od samoograniczenia do książek poświęconych polityce i systemowi międzynarodowemu sięgamy po nowe, fascynujące pozycje. Zapraszamy do lektury najnowszych recenzji napisanych przez członków Koła Młodych Dyplomatów, które już niedługo pojawią się na naszej stronie.

Leave a Comment