Niedobrani sojusznicy. Ambasadorzy Roosevelta w ZSRR

Home / Niedobrani sojusznicy. Ambasadorzy Roosevelta w ZSRR

Będą was oszukiwać, oszukujcie ich lepiej.  Ludwik XI Walezjusz

Książka „Niedobrani sojusznicy. Ambasadorzy Roosevelta w ZSRR” autorstwa B. Grzelońskiego jest dziełem, które odsłania kulisy stosunków międzynarodowych i kształtowania się polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w stosunku do ZSRR  w latach prezydentury F. Roosevelta (1933-1945). Lektura niewątpliwie spodoba się nie tylko miłośnikom polityki i dyplomacji, ale również osobą z nią nieobeznanym, ale chcącym wgłębić się w temat. Czytelnik staje się świadkiem wewnętrznych i często osobowych rozgrywek, które wpływają na kształt polityki zewnętrznej. Oficjalne i nieoficjalne zabiegi dyplomatów  pozwalają czytelnikom prześledzić zachodzące na arenie międzynarodowej zmiany w jednym z najbardziej skomplikowanych okresów historycznych.

„Niedobrani sojusznicy” w sposób szczegółowy opisuje początki nawiązania negocjacji o uznanie ZSRR, rozpoczęcie działalności amerykańskiego korpusu dyplomatycznego w państwie sowietów, utratę iluzji o „normalnych stosunkach”, a także przedstawia codzienność służby dyplomatycznej. Warto docenić wagę materiałów, na których opiera się autor. Są to niemal wyłącznie materiały źródłowe, takie jak depesze, raporty, oficjalne i prywatne listy, notatki prasowe i inne.niedobrani-sojusznicy_187048

Relacjom między USA a ZSRR w latach 1933-1945, stanowiącym temat przewodni książki, towarzyszy również opis sytuacji w Europie i Azji, polityka zagraniczna Niemiec i Japonii i oczywiście kwestia Polski. Zmiany na linii amerykańsko-radzieckiej są przedstawiane w kontekście ogólnej sytuacji międzynarodowej, szczególnie w warunkach powojennego ładu. Niemniej jednak autor nie ogranicza się wyłącznie do faktów natury politycznej, lecz w sposób zwięzły i zrozumiały przedstawia nam między innymi wewnętrzne relacje w ambasadzie amerykańskiej w ZSRR, układanie się stosunków między pracownikami ambasady, ich codzienną pracę. Można prześledzić zmiany, jakie zachodziły po objęciu urzędu przez kolejnych ambasadorów, co wpływało nie tylko na styl prowadzenia stosunków dyplomatycznych, lecz także na całokształt relacji między państwami. Autor zapoznaje czytelnika z każdą nową osobą pojawiającą się w książce. Czytelnik po kolei zapoznaje się z każdym ambasadorem, dowiaduje się o jego życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Dzięki temu książka nie jest lekturą podręcznikową, suchą i naszpikowaną wyłącznie datami i nazwiskami,  dlatego nie powinna odstraszyć młodszych, nie zaznajomionych z tematyką czytelników.

Na koniec chciałabym przytoczyć fragment z książki, który opisuje przejęcie, zorganizowane przez pierwszego ambasadora USA w ZSRR W. C. Bullita „Po ponad półrocznej absencji Bullit znalazł się w Spaso House i tuż po Wielkanocy, 26 kwietnia, wydał wielki bal, w którym wzięło udział ponad 300 osób, wśród nich Woroszyłow, Litwinow z żoną Ivy i starszą córką, Radek, Tuchaczewski, Jegorow. Bullit, opisując bal w prywatnym liście do Roosevelta, zaznaczył, że był udany, uroczysty i jeszcze do tego wesoły, nikt nie nadużył alkoholu. Dekoracja rezydencji tysiącem tulipanów przywiezionych z Helsingforsu oraz młodymi brzózkami, jadalnia zaaranżowana na gospodarstwo wiejskie, z żywymi ptakami, kozą i parką małych niedźwiadków, przygrywającym akordeonistą i tancerzami, zrobiła wrażenie. Ambasadorstwo angielskie uznało przyjęcie za najlepsze od czasów rewolucji, a ambasador Turcji i dwudziestu innych gości zostali na śniadanie do 8.00”. Fragment ten przytaczam ponieważ  ten bal został opisany w powieści Michaiła Bułgakowa „Mistrz  i Małgorzata” w rozdziale pod tytułem ‘Wielki bal u szatana’. To już pozostawiam bez komentarza.

Anna Zelinskaya

Leave a Comment