Jak kreować wizerunek państwa? – Sprawozdanie z ostatniego spotkania KMD w roku 2012/13

Home / Jak kreować wizerunek państwa? – Sprawozdanie z ostatniego spotkania KMD w roku 2012/13

Dnia 28 maja br, w sali nr 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów o godzinie 16.30, odbyła się konferencja pt. „Jak kreować wizerunek państwa”, organizowana przez : Koło Młodych Dyplomatów, oraz Koło Naukowe Public Relations „Know How”.

Prelegentką była Pani Magdalena Lumińska, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

Na wstępie została zarysowana ewolucja kształtowania wizerunku państwa, w tym wyjaśnione takie pojęcia jak propaganda i promocja, oraz: soft power, hard power i smart power. Dowiedzieliśmy się, że priorytetami promocji Polski na arenie międzynarodowej są m.in. :

  • obraz silnej Polski
  • Polski otwartej regionalnie
  • Polski rozwojowej
  • Polski jako stabilnego partnera
  • Polski aktywnie uczestniczącej i współpracującej w ramach UE i NATO

Podkreślony został fakt, że promocją wizerunku Polski nie zajmuje się tylko i wyłącznie MSZ, ale również WSiO- wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej. Bardzo ważną rolę odgrywają również RODMy- regionalne ośrodki debaty międzynarodowej, które są koordynatorami, animatorami działań w regionie.

Pani Magdalena podała także przykłady działań dyplomacji publicznej, min.:

Plan Marshalla, Stypendium Fulbrighta, telewizję Al-Jazeera, telewizję Bielsat, Instytut Konfucjusza, czy też Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji.

W 2013 r. obraz naszego kraju, wynikający z medialnych przekazów, możemy odczytać jako: neutralno-pozytywny. Nasza prelegentka zrobiła krótki sondaż wśród publiczności zgromadzonej na konferencji, podając różne wizerunki RP, jednak wyraźnie zwyciężył obraz, który był jednocześnie hasłem Euro 2012, a mianowicie: ” Poland feel invited !”.

Podane zostały wydarzenia, które miały wpływ na wizerunek naszego państwa w ostatnich latach, takie jak:

  1. Rok Fryderyka Chopina w 2010 r.
  2. Prezydencja Polski w RUE w 2011 r. Była ona szalenie istotna dla promocji kraju, ponieważ przeprowadzono ponad 500 imprez, 2000 projektów, oraz 50 spotkań na szczeblu ministerialnym.
  3. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Wtedy odwiedziło nas przeszło 675 tysięcy osób ze 120 państw. Obraz Polski w mediach zagranicznych dzięki temu wydarzeniu, był bardzo pozytywny, bowiem 85% oceniło, iż EURO 2012, było przeprowadzone na najwyższym poziomie.

Co będzie asem roku 2013, który rozsławi nasz kraj? Tego jeszcze nie wiemy.

Pani Magdalena powiedziała nam również o wyzwaniach, jakie stoją, przed promocją Polski w tym roku, a mianowicie wyzwaniach wewnętrznych, takich jak: spójność wizerunkowa, koordynacja i kumulacja budżetów, wymiana informacji i ustalenie wspólnej strategii przez wszystkie podmioty promujące nasz kraj.

Do wyznań zewnętrznych zostało zaliczone: otoczenie, wiarygodność przekazu, trendy jakie są widoczne we współczesnym świecie, a mianowicie: dyplomację na twitterze, oraz marketing miast.

Następnie nastąpiły pytania z sali do naszej prelegentki, która w znakomity sposób na nie odpowiedziała.

Konferencja była już ostatnim wydarzeniem organizowanym przez Koło Młodych Dyplomatów w tym roku akademickim, Niewątpliwie, było to ciekawe i bardzo pouczające spotkanie, które dało nam wiele do myślenia. Sądzę, że przesłaniem tej konferencji, może pozostać myśl, że tak naprawdę każdy z nas jest ambasadorem Polski, ponieważ swoją postawą i przykładem daje świadectwo o swoim kraju.

Katarzyna Bieńko

Leave a Comment