Poznajmy się bliżej – już za miesiąc na Uniwersytecie Warszawskim!

Home / Poznajmy się bliżej – już za miesiąc na Uniwersytecie Warszawskim!

Koło Młodych Dyplomatów już za nieco ponad miesiąc organizuje jedyne polskie wydarzenie promujące Prezydencję Litwy w Radzie Unii Europejskiej. 21 i 22 listopada na Uniwersytecie Warszawskim będziemy gościć studentów z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji i Niemiec. Cel? Zrozumieć się wzajemnie i stworzyć wspólną strategię rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego.

Słynne ,,Prezydencje”, o których słyszymy co jakiś czas w mediach, to tak naprawdę okresy przewodnictwa danego państwa członkowskiego w Radzie Unii Europejskiej. Z tytułem tym wiąże się szereg przywilejów i obowiązków. Po pierwsze, państwo sprawujące Prezydencję przez pół roku reprezentuje Radę Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej oraz prowadzi odbywane w jej ramach posiedzenia. Traktat Lizboński, przyjęty w 2009 roku, nadał Prezydencji nieco bardziej honorowy wymiar, gdyż część jej zadań przejął Stały Przewodniczący Rady Europejskiej, a także Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Pozostała jej zatem rola autoreklamy i popularyzacji krajów na scenie europejskiej. Jest to niezwykle cenna możliwość, ponieważ państwo odbywające Prezydencję organizuje mnóstwo konferencji, spotkań, odczytów i innych wydarzeń zarówno o charakterze politycznym, jak i kulturalnym. Urządza się wiele wystaw, eventów naukowych oraz uniwersyteckich – słowem wszystko, co ma na celu pokazanie specyfiki danego kraju. Chodzi głównie o wzbudzenie zainteresowania wśród obywateli całej Unii Europejskiej, biznesmenów, inwestorów oraz oczywiście polityków. Kraj sprawujący prezydencję wyznacza także pewne trendy w ogólnym rozwoju Unii, tak więc podkreśla się takie cechy jak innowacyjność, rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, czy też dbałość o środowisko naturalne.

Drugi semestr 2013 roku należy do Republiki Litwy. Państwo to będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej od 1 lipca do 31 grudnia. Jak napisano na stronie internetowej www.eu2013.lt poświęconej Prezydencji, jest to dla Litwy i jej urzędników ogromna odpowiedzialność i zaszczyt. Władze kraju określiły najważniejsze priorytety, którymi będą kierować się w swoich działaniach. Zgodnie z nimi, Litwa pragnie poświęcić najwięcej uwagi wyzwaniom gospodarczym, finansowym, społecznym oraz energetycznym. Cele to wzmocnienie stabilności finansowej w Unii Europejskiej i poprawa konkurencyjności Wspólnoty na świecie. Autorzy programu podkreślają także konieczność rozwoju dostatniej, spokojnej, demokratycznej, wolnej i otwartej Europy. Takiej, w której wszystkim będzie się dobrze żyło.

Prezydencja Litwy wyznaczyła trzy główne hasła określające ton jej kadencji. Są to:

  1. Wiarygodna Europa o mocnym systemie finansowym, efektywnej gospodarce i nastawieniu prospołecznym.
  2. Rozwijająca się Europa z nowoczesnymi technologiami, nakierowaniem na innowacyjność i polepszenie rynku pracy.
  3. Otwarta Europa promująca wartości demokratyczne, współpracę międzynarodową oraz strzegąca praw swoich obywateli.

W ramach tego wyjątkowego zadania, przed jakim stanęła Republika Litwy, Koło Młodych Dyplomatów działające pod pieczą Uniwersytetu Warszawskiego podjęło się realizacji konferencji naukowej poświęconej powyższej funkcji. Międzynarodowa konferencja naukowa nosi tytuł ,,Poznajmy się bliżej / Susipažinkime iš arčiau” i poświęcona będzie dyskusji na temat strategii rozwoju państw Morza Bałtyckiego i całego regionu. Koło Młodych Dyplomatów wzięło udział w konkursie na wyłonienie organizacji, które będą przygotowywać oficjalne wydarzenia w ramach Prezydencji Litwy i odniosło sukces. Obecnie jako jedyni w Polsce, członkowie Koła zostali zakwalifikowani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litwy do zorganizowania eventu związanego z promocją jej przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Konferencja naukowa odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2013 roku w Warszawie. Zostali na nią zaproszeni studenci i goście honorowi z sześciu państw bałtyckich – Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji i Niemiec. Wraz z przedstawicielami Koła Młodych Dyplomatów oraz ekspertami z Polski i Litwy będą oni uczestniczyć w dwudniowym wydarzeniu, którego celem jest przedstawienie stanowisk poszczególnych państw i osiągnięcie kompromisu w postrzeganiu problemów obszaru bałtyckiego. Podczas konferencji odbędzie się ,,Okrągły Stół”, podczas którego powstanie ramowa strategia dla państw Morza Bałtyckiego. Dokument ten ma być pierwszym krokiem do wzajemnego zrozumienia, bowiem powstanie on na drodze negocjacji przedstawicieli poszczególnych krajów.

Drugiego dnia odbędzie się odczyt referatów przygotowanych przez zaproszonych studentów. Studencie będą występować w trzech grupach tematycznych:

  1. Rola i znaczenia bałtyckich organizacji międzynarodowych
  2. Morze Bałtyckie i jego rola w handlu i transporcie surowców
  3. Bezpieczeństwo państw w regionie Morza Bałtyckiego

Docelowo zaplanowano także wydanie publikacji naukowej podsumowującej wyniki konferencji i rozesłanie jej do uczelni partnerskich z krajów jej uczestników.

Co godne uwagi, konferencja Koła Młodych Dyplomatów widnieje w oficjalnym kalendarium Prezydencji Litwy. Patronat nad realizacją eventu objęła Jej Ekscelencja Ambasador Republiki Litewskiej Loreta Zakarevičiene, a także Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz firma LitPol Link S.A. realizująca projekt połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa.

Serdecznie zapraszamy na konferencję ,,Poznajmy się bliżej / Susipažinkime iš arčiau”. Warto wziąć udział w inicjatywie, która dąży do budowania mostów między sąsiedzkimi krajami oraz zrozumienia punktów widzenia odmiennych niż nasz własny.

footnote

Leave a Comment