Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków KMD 2013/14

Home / Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków KMD 2013/14

Inauguracja roku akademickiego to dla społeczności studenckiej znak, iż rozpoczyna się kolejny etap kariery edukacyjnej, przynoszący nowe wyzwania i perspektywy. Kontynuację swojej działalności, po wakacyjnej przerwie, oficjalnie rozpoczęli również członkowie uniwersyteckiego Koła Młodych Dyplomatów podczas Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków Koła Młodych Dyplomatów odbyło się dnia 15 października 2013 roku. Spotkanie zostało zainaugurowane przez Magdalenę Ogrodnik, która podjęła temat wyboru Prezesa KMD. Z racji braku kontrkandydatów, na kolejną kadencję został wybrany Bartosz Tesławski. Na Walnym Zgromadzeniu był obecny również  dr hab. Józef Tymanowski, Opiekun Naukowy KMD. Zwrócił się on do zebranych jako drugi, wyrażając zadowolenie z dotychczasowej współpracy z Zarządem oraz podkreślając, że Koło Młodych Dyplomatów osiągnęło poziom najlepszego koła naukowego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Po Profesorze Tymanowskim głos zabrał Prezes KMD – Bartosz Tesławski, rozpoczynając swoje wystąpienie od odczytania listu do Członków KMD, przygotowanego specjalnie z okazji Walnego Zgromadzenia. Treść przemówienia odnosiła się zarówno do wyborów na stanowisko Prezesa, jak i nadziei wiązanych z dalszą działalnością Koła.

Kolejna część wystąpienia została poświęcona zaprezentowaniu ogólnej charakterystyki Koła Młodych Dyplomatów, a także  przedstawieniu członków Zarządu III Kadencji i Szefów Departamentów. W roku akademickim 2013/2014 Zarząd stanowią:

 1. Prezes Zarządu: Bartosz Tesławski
 2. Wiceprezes ds. wewnętrznych: Magdalena Ogrodnik
 3. Wiceprezes ds. finansów: Marta Miedzińska
 4. Wiceprezes ds. administracyjnych: Karolina Biegańska
 5. Wiceprezes ds. mediów i promocji: Jakub Wielgo

Stanowiska Szefów Departamentów objęli:

 1. Departament Obydwu Ameryk, Koordynator – Magdalena Ogrodnik
 2. Departament Europejski, Szef Departamentu – Ewa Modestowicz
 3. Departament Europy Południowej i Bałkanów, Szef Departamentu – Aleksandra Borowiecka
 4. Departament Afryki i Bliskiego Wschodu, Szef Departamentu – Joanna Kulig
 5. Departament Azji i Pacyfiku, Szef Departamentu – Anna Szczęsnowicz
 6. Departament Rosji i Obszaru Poradzieckiego, Szef Departamentu – Maria Kugacz

Następnie, po zaprezentowaniu zeszłorocznych sukcesów oraz projektów Koła Młodych Dyplomatów, uczestnicy Walnego Zgromadzenia zostali zapoznani z planami i zadaniami na najbliższe miesiące. Każdy Departament został zobowiązany do zorganizowania co najmniej jednej konferencji, a każdy Członek Koła – do uczestnictwa w co najmniej dwóch wydarzeniach w ciągu semestru. Plany na nadchodzący rok akademicki są bardzo ambitne,
o czym świadczy trwająca już od kilku miesięcy organizacja listopadowej, międzynarodowej konferencji naukowej „POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ / SUSIPAŽINKIME IŠ ARČIAU”, a także spotkania w Tarabuku, Przegląd Prasy Międzynarodowej czy zaangażowanie w akcję charytatywną na rzecz Filipa Lewińskiego z Wrocławia.

Uczestnikami Walnego Zgromadzenia byli również Studenci zainteresowani wstąpieniem w szeregi Koła Młodych Dyplomatów. To między innymi dla nich zostały zaprezentowane rodzaje, główne zasady oraz zalety członkostwa w KMD.

Głos w drugiej części Walnego Zgromadzenia zabierali Szefowie poszczególnych Departamentów, prezentując plany, zadania i swoje pomysły na rozpoczęty rok akademicki. Przedstawiciele szczerze opowiadali nie tylko o sukcesach, ale i projektach niezrealizowanych, które jednak nadal stanowią ciekawe inicjatywy warte przemyślenia
i zorganizowania.

Ważną częścią Walnego Zgromadzenia było przedstawienie zasad upowszechniania Koła Młodych Dyplomatów. Uczestnicy spotkania zostali wdrożeni w sposoby promowania naszego koła naukowego, cele promocji i dotychczasowe postępy.

Walne Zgromadzenie zakończyło się pytaniami Studentów zainteresowanych członkostwem w Kole oraz podsumowaniem wygłoszonym przez Bartosza Tesławskiego
i Magdalenę Ogrodnik. Po zebraniu formularzy zgłoszeniowych od chętnych i złożeniu podpisów pod regulaminem KMD Walne Zgromadzenie dobiegło końca.

Zmotywowani do działania dobrym słowem Doktora Tymanowskiego, ubiegłorocznymi  sukcesami oraz dużą liczbą Studentów zainteresowanych Kołem Młodych Dyplomatów, pragniemy podołać każdemu wyzwaniu i pokazać, że młode pokolenie, a w szczególności reprezentanci społeczności studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego, jest gotowe na stawienie czoła trudnościom niesionym przez dyplomację.

Karolina Biegańska

Leave a Comment