Russia-Ukraine-Europe: Impasse or Endgame? – Sprawozdanie

Home / Russia-Ukraine-Europe: Impasse or Endgame? – Sprawozdanie

5 listopada 2013r. o godz. 18:00 w siedzibie Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego odbył się wykład profesora Jamesa Sherra pt. Russia- Ukraine- Europe: Impasse or Endgame? Moderatorem spotkania była Ambasador Katarzyna Skórzyńska, dyrektor instytutu.

Profesor James Sherr jest członkiem Chatham House/ Królewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W latach 1993-2012 był pracownikiem Wydziału Studiów Społecznych Uniwersytetu Oksfordzkiego, w latach 1995-2008 członkiem Centrum Studiów Badawczych nad Konfliktami Akademii Obrony Zjednoczonego Królestwa. Doradzał rządowi brytyjskiemu oraz agendom NATO i Unii Europejskiej w sprawach Rosji i Ukrainy, a także instytucjom parlamentarnym tych dwóch krajów. Jest autorem publikacji na temat polityki zagranicznej Rosji i NATO, a także stosunków pomiędzy Rosją, Ukrainą i Unią Europejską.

Głównym tematem wykładu była polityka zagraniczna Rosji i Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem relacji Rosji z byłymi republikami sowieckimi. Stanowił on inaugurację cyklu spotkań pt. „Polska, Europa, świat – dyplomacja XXI wieku” organizowanych przez Polski Instytut Dyplomacji w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

W pierwszej części swojego wykładu profesor Sherr pokazał wzajemne stosunki Rosji oraz Ukrainy. Położył on nacisk na fakt, iż Federacja Rosyjska wciąż żywi takie same interesy wobec Ukrainy, jakie miała jeszcze w czasach istnienia Związku Radzieckiego. Profesor przytoczył wypowiedź Władimira Putina, który powiedział, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, a Ukraina to „Mała Rosja”. Wypowiedź ta argumentowana jest faktem długiej zależności Ukrainy od państwa rosyjskiego. Jak powiedział profesor James Sherr, zmieniła się polityka Rosji, ale nie jej interesy. Stanowisko Ukrainy jest w tej kwestii nieco odmienne. Zdaniem profesora, Wiktor Janukowycz dąży do uniezależnienia Ukrainy od wpływów Rosji, zwłaszcza od rosyjskiej kontroli w ukraińskim biznesie. Profesor Sherr zaznaczył,
że zachowania Ukrainy na arenie międzynarodowej i jej ewentualne chęci włączenia
w struktury Unii Europejskiej to obecnie „integration by decoration”- Ukraina posiada mocną pozycję jako państwo, ale zbyt słabą jako naród. Jako główny problem tego państwa określił zbyt dużą dominację oligarchów.

W drugiej części swojego wystąpienia profesor James Sherr podjął dyskusję na temat ewentualnej umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Uważa on, że celem prezydenta Janukowycza jest przede wszystkim zwiększenie władzy- nie tylko politycznej, ale również ekonomicznej. Jednocześnie podkreślił, iż Federacja Rosyjska grozi Ukrainie, gdyby ta zdecydowała się na podpisanie umowy. Według profesora, Rosja nie wierzy
w integrację Ukrainy z Unią Europejską. Ponadto, system władzy Janukowycza na Ukrainie uważa się za zdecydowanie słabszy niż system putinowski w Rosji.

Podsumowując swój wykład, profesor James Sherr doszedł do kilku wniosków.
Po pierwsze, państwa Europy Środkowo-Wschodniej (takie jak Polska, Estonia, Czechy czy Słowacja) zdecydowały się na integrację z Zachodem nie dlatego, że obiecano im włączenie w struktury Unii Europejskiej, ale dlatego, że widziały one w tym ogromną korzyść dla samych siebie. W związku z tym, Ukraina zdecyduje się dołączyć do Unii Europejskiej w przypadku, kiedy przyniesie jej to konkretne zyski. Profesor Sherr uważa jednak, że przed Ukrainą długa droga, gdyż panująca tam dominacja oligarchów oraz obecność korupcji hamują proces integracji tego państwa z Zachodem. Ukraina powinna „wyleczyć się” samodzielnie i wykorzystać swój potencjał, który posiada, a który od lat 90. XX wieku wykorzystała w dość małym stopniu.

Wykład profesora Jamesa Sherra zakończył się pytaniami zadanymi przez obecnych na sali gości. Najbardziej kontrowersyjnym pytaniem była kwestia roli rosyjskich służb specjalnych na Ukrainie. Po spotkaniu goście zostali zaproszeni na symboliczną lampkę wina, gdzie mogli kontynuować dyskusję.

 

Przygotował:

Kamil Fijalski

Leave a Comment