Międzynarodowa konferencja naukowa „Poznajmy się bliżej-Susipažinkime iš arčiau”

Home / Międzynarodowa konferencja naukowa „Poznajmy się bliżej-Susipažinkime iš arčiau”

Na stronie internetowej Prezydencji Republiki Litewskiej w Radzie Unii Europejskiej możemy przeczytać, że głównymi celami litewskiego przewodnictwa jest tworzenie wiarygodnej, rozwijającej się i otwartej Europy. Nie podlega wątpliwości fakt, że tworząc wspólnotę Unii Europejskiej, wszystkie państwa członkowskie powinny wzajemnie się wspierać w dążeniu do realizacji tak szlachetnych idei.
Również polska społeczność studencka, w swoich działaniach, próbuje zwrócić uwagę na kwestie Prezydencji Republiki Litewskiej oraz, bezpośrednio związanego z Litwą, regionu państw Morza Bałtyckiego.

W dniach 21-22 listopada 2013, na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Poznajmy się bliżej-Susipažinkime iš arčiau”, zainspirowana wspomnianą wyżej Prezydencją Republiki Litewskiej.  O prestiżu Konferencji świadczy fakt, iż została ona wpisana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej na listę oficjalnych wydarzeń Prezydencji. Członkowie Koła Młodych Dyplomatów przez ponad pół roku przygotowywali wydarzenie, aby udowodnić swoje zainteresowanie regionem, kwestiami unijnymi oraz z pełnym profesjonalizmem i szacunkiem przyjąć każdego Gościa.

Wydarzenie rozpoczęło się już w czwartkowe przedpołudnie, kiedy to Studenci z Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski oraz Rosji, reprezentujący jedne z najlepszych uczelni, zasiedli wspólnie do obrad „Okrągłego Stołu” w sali 308 Dawnego Gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.
Głównym zadaniem uczestników było wspólne przygotowanie dokumentu poświęconego ramowej strategii dla państw Morza Bałtyckiego. Dyskusja była budowana na bazie zagadnień, podzielonych na 3 bloki tematyczne: współpraca, gospodarka i bezpieczeństwo. Studenci wspólnie szukali odpowiedzi na tak trudne pytania, jak na przykład: What forms of the cooperation the Baltic States should start to protect the sea environment?; Russian investments in region – chances and threatments; Economical potential of the Baltic sea. Are we using all the opportunities?; The problem of human smuggling on the Baltic sea. Is this a real danger?

Drugi dzień konferencji był ogromnym wyzwaniem dla wszystkich Członków Koła Młodych Dyplomatów i Gości, ponieważ wymagał pełnego skupienia, dyscypliny i zorganizowania. Już od samego rana, w Auli w dawnym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, zbierali się Studenci z 6 państw bałtyckich, Goście honorowi, Eksperci oraz przedstawiciele społeczności studenckiej chcący wysłuchać panelistów.

Podczas otwarcia Konferencji swoje przemówienia wygłosili między innymi Jej Ekscelencja Ambasador Republiki Litewskiej – Pani Loreta Zakarevičienė, Pan Tomasz Jędrzejczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dorota Tryk – członkini Koła Młodych Dyplomatów
i Koordynatorka Projektu „Poznajmy się bliżej-Susipažinkime iš arčiau”.

Po mowach Gości honorowych przyszła pora na rozpoczęcie trzech paneli Konferencji.
Przez cały dzień można było wysłuchać wystąpień Studentów reprezentujących państwa Morza Bałtyckiego, wspieranych przez profesjonalnych Ekspertów:

Panel I – The role and significance of Baltic international organisations

Panel II – Economical aspects of Baltic Sea and states of the region

Panel III – The security of the Baltic states

Do roli Ekspertów zaproszeni zostali: prof. Jacek Czaputowicz (Uniwersytet Warszawski),
prof. Mindaugas Jurkynas (Uniwersytet Wileński), prof. Marek Kozak (Uniwersytet Warszawski),
dr Kinga Redłowska (Uniwersytet Warszawski), dr Margarita Seselgyte (Uniwersytet Wileński)
oraz prof. Ramunas Vilpisauskas (Uniwersytet Wileński).

Konferencja zakończyła się późnym popołudniem końcowym przemówieniem Prezesa Koła Młodych Dyplomatów – Bartosza Tesławskiego.

Zorganizowanie tak dużego wydarzenia, jak międzynarodowa konferencja naukowa „Poznajmy się bliżej-Susipažinkime iš arčiau” wymagała od Członków Koła Młodych Dyplomatów pełnej mobilizacji, zaangażowania, poświęcenia i pomocy. Wsparcia, za które należą się serdeczne podziękowania, udzielili Kołu Młodych Dyplomatów: Sponsor Główny – Grupa PZU, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie, firma Ecolines oraz Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka.

Wyrazy wdzięczności pragniemy skierować również do naszych Patronów Honorowych, którzy wspierając nas swoim zaufaniem, pomogli budować prestiż wydarzenia: Jej Ekscelencja Ambasador Republiki Litewskiej – Pani Loreta Zakarevičienė; Pan Johannes Hahn – Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej; firma LITPOL Link oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wydarzenie nie mogłoby się odbyć gdyby nie wsparcie ze strony mediów. Za patronat medialny pragniemy podziękować Polskiemu Radiu dla Zagranicy, Gazecie Wyborczej oraz Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija.

Podziękowania pragniemy skierować również do przedstawicieli administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którzy codziennie odpowiadali nam na mnóstwo pytań i służyli swoją pomocą
w każdej sprawie, również podczas samej Konferencji.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Poznajmy się bliżej-Susipažinkime iš arčiau” dobiegła końca. Organizatorom przyniosła olbrzymie doświadczenie, uczestnikom satysfakcję.
Z całą pewnością został zrealizowany główny cel Konferencji – poznaliśmy się bliżej. Nie zwalniając tempa pracy, na bazie listopadowego fundamentu, Koło Młodych Dyplomatów dalej będzie budować nić porozumienia i już przygotowuje się do organizacji kolejnych wydarzeń.

 

Karolina Biegańska

 

Leave a Comment