Debata „Me in Europe”

Home / Debata „Me in Europe”

Różnorodność, integracja, euro, podróże, wspólny interes. To pierwsze skojarzenia uczestników debaty „Me in Europe” na temat Unii Europejskiej. Europejskie Forum Studentów AEGEE Warszawa wraz z Kołem Młodych Dyplomatów, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UW oraz ambasadorką EU Careers w Warszawie – Agnieszką Zakrzewską zorganizowało dyskusję na temat odczuć młodych ludzi związanych z byciem Europejczykiem/Europejką. Spotkanie odbyło się 26. listopada w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW.

Czy czujemy się Europejczykami? Uczestnicy debaty z pewnością tak. Czy przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej też się nimi czuliśmy? Tu zdania były podzielone. Wątpliwościom nie uległ jednak fakt, iż członkostwo naszego kraju w strukturach Unii znacznie wzmocniło poczucie tożsamości europejskiej. Ruch bezpaszportowy, wzmożone kontakty z zagranicznymi rówieśnikami, możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach i wymianach – to najbardziej cenione przez studentów efekty integracji europejskiej.

Jakie wyzwania stoją przed Unią Europejską w przyszłości? Większość uczestników zgodziła się,
iż kwestia integracji napływających na terytorium Unii imigrantów stanowi w tym momencie kluczowy problem. Pojawiły się głosy krytykujące Unię za zbyt liberalną politykę wobec obywateli państw trzecich. Ciekawa jestem jak potoczyłaby się dalsza część dyskusji gdyby nie jedyny ogranicznik spotkania – czas.

Debata „Me in Europe” stanowiła jedno spotkanie z cyklu wydarzeń popularyzujących Unię Europejską organizowanego przez przedstawicielstwo EU Careers w Warszawie oraz organizacje studenckie. Na kolejne zapraszamy już w styczniu przyszłego roku.

Magdalena Jasińska

Leave a Comment