WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW – 13 MARCA 2014

Home / WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW – 13 MARCA 2014

Już prawie pół roku minęło od październikowego, inauguracyjnego posiedzenia Członków Koła Młodych Dyplomatów. Zimowe miesiące pierwszego semestru roku akademickiego 2013/2014 upłynęły Członkom KMD na organizacji konferencji, spotkań i uczestnictwie w licznych projektach. Koniec sesji i początek kolejnego półrocza to dobra okazja do wspólnego spotkania i dyskusji nad dalszą pracą.

W czwartkowy wieczór, dnia 13 marca 2014 r. o godzinie 18:30, w Sali „A” Auditorium Maximum spotkało się na Walnym Zgromadzeniu 37 Członków naszego Koła Naukowego,
w tym wszyscy członkowie Zarządu. Zebranie zostało zainaugurowane przez Prezesa Zarządu KMD, Bartosza Tesławskiego.

Głównym tematem spotkania był sposób organizacji pracy w Kole Młodych Dyplomatów i przygotowywania różnych wydarzeń. Członkowie Koła przedstawiali swoje uwagi dotyczące dotychczasowego działania KMD oraz zgłaszali pomysły mające na celu zarówno wzmocnienie silnych stron naszego koła naukowego, jak i poprawę tych słabszych. Część spotkania została poświęcona działalności Sekcji Promocji KMD – wspólnie zastanawiano się nad najlepszymi sposobami popularyzacji działalności Koła Młodych Dyplomatów  wśród społeczności studenckiej.

Kolejną część Walnego Zgromadzenia poświęcono omówieniu zmian, które zostały wprowadzone do Regulaminu. Uszczegółowiono kompetencje Wiceprezesa ds. mediów
i promocji oraz instytucję Członkostwa Zamrożonego. Pozostawiono podział na
6 Departamentów, na czele których stoją Szefowie Departamentów. Zgodnie z artykułem
19 Regulaminu Koła Młodych Dyplomatów nie wprowadzono zmian w składzie Zarządu.

Walne Zgromadzenie Członków Koła Młodych Dyplomatów zakończyło się o godzinie 20:00 podpisaniem Regulaminu. Był to wieczór pełen ciekawych pomysłów, wspólnej „burzy mózgów” i konsensusów. Spotkanie było świetną okazją do lepszego, wzajemnego poznania
i omówienia wspólnej sprawy, jaką jest nasze koło naukowe.

Wiceprezes ds. administracyjnych,
Karolina Biegańska

Leave a Comment