Konferencja na 600-lecie stosunków dyplomatycznych między Polską i Turcją – sprawozdanie

Home / Konferencja na 600-lecie stosunków dyplomatycznych między Polską i Turcją – sprawozdanie

 24 marca 2014 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa) odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Koło Młodych Dyplomatów, tym razem z okazji 600-lecia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Prócz tego było ono wspierane przez: portal Culture.pl (Instytut Adama Mickiewicza), portal Nowa Politologia, Portal Spraw Zagranicznych oraz Instytut Rozwoju Edukacji Obywatelskiej.

Konferencja została podzielona na trzy panele, z czego pierwsze dwa odbyły się w języku angielskim. Spotkanie zainaugurowała członkini KMD Anna Ciechurska. Historia polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych i opis płaszczyzn współpracy – taki tytuł nosił pierwszy panel, w którym gośćmi byli: Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Tureckiej w Polsce Yusuf Ziya Özcan oraz Pinar Elman (PISM). Całość moderował dr Konrad Zasztowt (PISM), który wygłosił również referat nieobecnego dr Jakuba Wódki (PAN). Głównymi wątkami poruszanymi przez naszych prelegentów były, oprócz kwestii historycznych, zagadnienia związane z przyszłym członkostwem Turcji w Unii Europejskiej oraz roli Polski w tym procesie. Zwrócono również uwagę na pozycję Republiki Tureckiej na arenie międzynarodowej oraz rosnący wskaźnik młodzieży, która decyduje się na wymianę studencką pomiędzy dwoma państwami.

Drugi panel PolakTurek dwa bratanki? Kontakty społeczne obu narodów został poprowadzony przez Klaudię Ziemiańską oraz Dawida Cecudę. Prelegentką była Pani Elçin Marasli z Instytutu Adama Mickiewicza. Publiczność dowiedziała się m.in.: dlaczego w Stambule łatwiej spotkać kobietę w burce niż w pozostałej, zachodniej części kraju, jaka jest narodowa cecha Polaków oczami Turków oraz o polskiej „wiosce” będącej częścią Stambułu.

Trzecią i ostatnią część Konferencji stanowiła debata oksfordzka, zorganizowana we współpracy z Klubem Debat Oksfordzkich, której temat brzmiał „Ta strona uważa, że Turcja może być dziś uważana za regionalne mocarstwo”. Mówcami broniącymi tezy byli: Amanda Dziubińska i Błażej Papiernik z Klubu Debat Oksfordzkich, Jakub Wielgo i Bartek Tesławski z KMD oraz Szymon Ananicz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Głównymi mówcami, którzy opowiedzieli się przeciw tezie byli: Magdalena Stanisławska i Anna Szczęsnowicz z KMD, Julia Spilska i Bartosz Kołodziejczyk z Klubu Debat Oksfordzkich oraz dr Adam Szymański z Instytutu Nauk Politycznych UW. W rolę Marszałka wcieliła się Joanna Hetnarowicz, Prezes Klubu Debat Oksfordzkich. Rozgrywka zakończyła się zwycięstwem strony propozycji i Bartka Tesławskiego, Prezesa KMD który został wybrany najlepszym mówcą debaty.

Podczas całej Konferencji padało wiele interesujących, czasem kontrowersyjnych pytań dotyczących Turcji oraz relacji polsko-tureckich. Zaproszeni goście chętnie odpowiadali na nie, nawiązując niejednokrotnie polemikę z publicznością.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem wszystkim przybyłym za udział i aktywne partycypowanie w przedsięwzięciu.

Klaudia Ziemiańska

Leave a Comment