Wolność słowa i jej ograniczenia we współczesnym państwie – sprawozdanie

Home / Wolność słowa i jej ograniczenia we współczesnym państwie – sprawozdanie

28 lutego 2014 r. w budynku starej Biblioteki Uniwersyteckiej, w sali 107 odbyła się konferencja przygotowywana przez przedstawicieli Departamentu Europy Koła Młodych Dyplomatów pt. „Wolność słowa i jej ograniczenia we współczesnym państwie”. O godzinie 11:00 przedstawicielka KMD Paulina Stawiska rozpoczęła spotkanie przez zaprezentowanie tematu, oraz przedstawienie gości – pani Draginji Nadaždin, dyrektorki Amnesty International Polska, oraz pana Adama Bodnara, wiceprezesa Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka.

Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali temat granicy pomiędzy bezpieczeństwem narodowym, a łamaniem praw człowieka, oraz tego czy istnieją przesłanki do ograniczania wolności słowa. Przywołane zostały bieżące przykłady dotyczące Edwarda Snowdena, programu szpiegowskiego PRISM, stosowanego przez amerykańskie służby bezpieczeństwa, a także tajnych więzien CIA, które znajdować miały się m.in. w Polsce.

Pani Draginja Nadaždin zwróciła szczególną uwagę na problem masowej inwigilacji społeczeństw, która prowadzi do sytuacji, w której każdy obywatel, w oczach systemu, jest potencjalnym podejrzanym. Przywołany został również przykład więzienia w Guantanamo, w którym do dzisiaj przebywają osoby, które nie zostały skazane żadnym wyrokiem sądowym. Pan Adam Bodnar podkreślił potrzebę jednolitego frontu świata zachodniego, w kwestii praw człowieka, ponieważ na tym polu zaczynają się kształtować coraz bardziej widoczne różnice pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Europą. Po wystąpieniach gości nastał czas na pytania z sali. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami zarówno dla publiczności i jak i dla prelegentów.

Jakub Bodziony

Leave a Comment