Sprawozdanie z zebrania Zarządu (15 października 2014 r.)

Home / Sprawozdanie z zebrania Zarządu (15 października 2014 r.)

Dnia 9 października 2014 odbyło się zebranie Zarządu Koła Młodych Dyplomatów. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu KMD: Prezes Zarządu Jakub Bodziony oraz Wiceprezesowie: Karolina Biegańska, Miłosz Jagusztyn, Marta Miedzińska, Katarzyna Nowicka.


Podczas spotkania zostały poruszone takie kwestie, jak:

1. Konieczność sprawdzenia i zaktualizowania bieżącej liczby Członków Koła Młodych Dyplomatów

2. Zasady funkcjonowania Departamentów – bieżący podział Koła na Departamenty

3. Forma organizowania wydarzeń Koła Młodych Dyplomatów przez Departamenty

4. Zakres uprawnień Szefów Departamentów, także przy rekrutacji nowych Członków:

a) Tegoroczna rekrutacja do Koła przeprowadzona zostanie we współpracy z Szefami
Departamentów

5. Współpraca Zarządu KMD z Szefami Departamentów

6. Zagadnienia dotyczące promocji Koła Młodych Dyplomatów

7. Przygotowanie do zmiany Regulaminu Koła Młodych Dyplomatów

8. Ustalenie składki członkowskiej Koła Młodych Dyplomatów, która będzie wynosić 20 złotych.

Karolina Biegańska

Wiceprezes ds. administracyjnych

Leave a Comment