Sprawozdanie z zebrania Zarządu (6 czerwca 2014 r.)

Home / Sprawozdanie z zebrania Zarządu (6 czerwca 2014 r.)

Dnia 6 czerwca 2014 roku odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu.

1. Podzieliliśmy kompetencje Zarządu:

Karolina Biegańska – administracja;
Marta Miedzińska – sprawy wewnętrzne, w tym kontakty z Instytutem Europeistyki;
Katarzyna Nowicka – promocja;
Miłosz Jagusztyn – kwestie finansowe.

2. Sekcja promocji KMD została oficjalnie rozwiązana uchwałą Zarządu.

3. Omówiona została rekrutacja, która odbywać się będzie najprawdopodobniej w listopadzie.

4. Decyzją Zarządu rozwiązany został Departament Europy Południowej i Bałkanów. Jego członkowie zostaną włączeni w działalność Departamentu Europy.

5. Omówione zostały kwestie sposobu pracy Departamentów, powołani zostali również ich nowi szefowie:
– Karolina Leszek: Departament Afryki i Bliskiego Wschodu,
– Angelika Zanki: Departament Europy,
– Olga Sadowska: Departament Obu Ameryk,
– Maria Kugacz: Departament Rosji i Obszaru Poradzieckiego,
– Magdalena Stanisławska: Departament Azji i Pacyfiku.

5. Omówione zostały przygotowania do reformy obecnego regulaminu.

6. Omówiona została również kwestia wyjazdu w wakacyjnego.

7. Poczynione zostały przygotowania do nawiązania stałej współpracy z innymi kołami naukowymi i partnerami pozaakademickimi. Poruszona została również kwestia szkoleń, warsztatów dla członków KMD oraz nowej strony internetowej.

8. Decyzją Zarządu status Przyjaciela KMD został nadany Natalii Kuźmickiej.

Jakub Bodziony

Prezes Zarządu

Leave a Comment