Sprawozdanie z zebrania Zarządu (4 listopada 2014 r.)

Home / Sprawozdanie z zebrania Zarządu (4 listopada 2014 r.)

Dnia 4 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie Zarządu Koła Młodych Dyplomatów. Głównym tematem rozmowy była tegoroczna rekrutacja nowych Członków do KMD.

Rekrutacja 2014/2015 miała potrwać pierwotnie od 20 do 26 października bieżącego roku (poniedziałek-niedziela). Ostatniego dnia na oficjalną pocztę mailową KMD wpłynęło łącznie 49 zgłoszeń (w postaci formularzy dostępnych na stronie internetowej Koła Młodych Dyplomatów), jednak ze względu na wciąż przysyłane po terminie prośby i kwestionariusze, decyzją Zarządu termin rekrutacji został przedłużony do 2 listopada 2014. Tego dnia liczba Studentów  deklarujących chęć  członkostwa w Kole Młodych Dyplomatów wyniosła 65.

Po przeanalizowaniu wszystkich formularzy i porównaniu ich ze sobą, do dalszego rozpatrzenia zakwalifikowanych zostało 41 kandydatur. Pod uwagę brane było przede wszystkim dotychczasowe doświadczenie Kandydatów, znajomość języków obcych oraz zainteresowania cenne z punktu widzenia funkcjonowania Koła Młodych Dyplomatów.

Zaakceptowane przez Zarząd formularze zostały następnie rozesłane przez Prezesa Zarządu do Szefów (w tym 1 Koordynatora) Departamentów, którzy podejmą ostateczną decyzję co do współpracy z poszczególnymi Kandydatami. Ich decyzja zostanie oficjalnie ogłoszona 6 listopada 2014.

Do poszczególnych Departamentów przesłano następującą liczbę zgłoszeń:

 1. Departament Rosji i Obszaru Poradzieckiego – 7
  (Szefowa Departamentu: Maria Kugacz)
 2. Departament Europy – 10
  (Szefowa Departamentu: Angelika Zanki)
 3. Departament Obu Ameryk – 6
  (Koordynator Departamentu: Miłosz Jagusztyn)
 4. Departament Azji i Pacyfiku – 11
  (Szefowa Departamentu: Magdalena Stanisławska)
 5. Departament Afryki i Bliskiego Wschodu – 7
  (Szefowa Departamentu: Karolina Leszek)

Oprócz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego zapisano tematy, które szczegółowo zostaną poruszone w najbliższym czasie: Walne Zgromadzenie KMD, funkcjonowanie i wygląd strony internetowej KMD oraz zbliżające się spotkanie wigilijne.

Karolina Biegańska
Wiceprezes ds. administracyjnych

Leave a Comment