Konferencja „Stosunki białorusko-rosyjskie: razem czy osobno?”

Home / Konferencja „Stosunki białorusko-rosyjskie: razem czy osobno?”

16 grudnia w sali 200 ZSS Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Departament Rosji i Obszaru Poradzieckiego pt. „ Stosunki białorusko-rosyjskie: razem czy osobno?”. Koło Młodych Dyplomatów tym razem miało okazję gościć dwóch ekspertów w tej dziedzinie, którymi byli: dziennikarz-Igor Sokołowski oraz radca ambasady Białorusi w Polsce- Eduard Shvaiko.

Spotkanie rozpoczęła krótkim przywitaniem wszystkich przybyłych gości przedstawicielka KMD, Natasha Grechuha. Następnie zaproszeni eksperci starali się nakreślić ogólny obraz relacji między Białorusią i Rosją odnosząc to także do kontaktów tych państw z Polską. Zarówno Igor Sokołowski jak i Eduard Shvaiko podkreślili kluczowy charakter relacji na linii Moskwa-Mińsk w kontekście kryzysu ukraińskiego a także powstającej Unii Euroazjatyckiej.

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę konferencji przyszedł czas na serię pytań ze strony zgromadzonej publiczności. Moderowaniem tej części spotkania zajęła się członkini KMD, Anna Kovel. Eksperci starali się odpowiedzieć na szereg pytań związanych m.in. z relacjami Białorusi i Polski w kontekście współpracy przygranicznej na przestrzeni ostatnich lat. Poruszono również kwestie braku zainteresowania ze strony polskich mediów tematyką białoruską oraz przyczyn takiego stanu rzeczy. Igor Sokołowski przedstawił również, wspominając własne doświadczenia, jak wyglądają trudności związane ze studiowaniem za naszą wschodnią granicą i jakie perspektywy mają przed sobą absolwenci białoruskich uczelni.

Spotkanie zakończyły się podziękowaniem słuchaczom oraz przybyłym gościom.

Aleksandra Borowiecka

Leave a Comment