Analizy Departamentu Europy Koła Młodych Dyplomatów

Home / Analizy Departamentu Europy Koła Młodych Dyplomatów

Europa pod lupą

Departament Europy Koła Młodych Dyplomatów z dumą przedstawia swój najnowszy projekt – Europa pod lupą. Co miesiąc na naszej stronie można przeczytać analizy poświęcone wybranym państwom europejskim.

Patronem projektu jest EurActiv.pl.

Zapraszamy do lektury!

Marzec 2015

ALBANIA: Wielki problem z Albanią, Jan Król


Luty 2015

HISZPANIA: Polityka zagraniczna Hiszpanii – luty 2015, Karolina Sowa

NIEMCY: Raport Review 2014 – Czy polityka zagraniczna jest dla ludzi?, Hanna Pieńczykowska

NIEMCY: Głos niemieckiej opinii publicznej na tle wyborów w Grecji, Katarzyna Nowicka

Leave a Comment