DEBATA: Asymilacja islamu w zlaicyzowanej Europie – studium przypadku: Turcy w Niemczech

Home / DEBATA: Asymilacja islamu w zlaicyzowanej Europie – studium przypadku: Turcy w Niemczech

20 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Debaty Międzynarodowej przy ulicy Kruczej 38/42 odbyła się debata zorganizowana przez Koło Młodych Dyplomatów, tym razem pt. „Asymilacja islamu w zlaicyzowanej Europie. Studium przypadku: Turcy w Niemczech” . Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska Akademia PISM, Portal Spraw Zagranicznych (http://psz.pl), Portal Bliski Wschód (http://bliskiwschod.pl).

Debata zorganizowana była w konwencji otwartej, opartej na dyskusji zaproszonych na debatę gości oraz pytań zadawanych przez publiczność. Spotkanie zainaugurowała oraz poprowadziła członkini KMD Klaudia Ziemiańska.

W debacie udział wzięli dr hab. Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski, Zakład Islamu Europejskiego) dr Andżelika Mirska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych) dr Mariusz Sulkowski (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Politologii), dr Adam Szymański (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych) oraz dr Konrad Zasztowt (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). Głównymi wątkami poruszanymi przez naszych gości były, oprócz kwestii historycznych, uregulowania prawne związane z sytuacją Turków żyjących w Niemczech oraz kwestii społecznych związanych z asymilującą się mniejszością w Niemczech. Zwrócono również uwagę na politykę Niemiec w zakresie mniejszości tureckiej, kwestię stosunku do religii muzułmańskiej oraz perspektywy mniejszości tureckiej w zakresie edukacji i zatrudnienia. Zaproszeni goście wymieniali się swoimi spostrzeżeniami w zakresie wspomnianych kwestii oraz dokonywali analiz badań statystycznych i raportów dotyczących problemów asymilującej się mniejszości. Publiczność licznie przybyła na debatę, aktywnie się w nią włączyła, zadając interesujące pytania, jak również dzieląc się swoimi refleksjami. Zaproszeni goście chętnie odpowiadali na nie, nawiązując niejednokrotnie polemikę z publicznością. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem wszystkim przybyłym za udział i aktywne partycypowanie w przedsięwzięciu.

Anna Ciechurska

Leave a Comment