Sprawozdanie z zebrania Zarządu (7.10.2015r.)

Home / Sprawozdanie z zebrania Zarządu (7.10.2015r.)

Warszawa, dn. 9 października 2015r.

 kmdlogonowe

SKN „Koło Młodych Dyplomatów”

Instytut Europeistyki

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytet Warszawski

Sprawozdanie ze spotkania Zarządu „Koła Młodych Dyplomatów”

Dnia 7 października 2015r. odbyło się spotkanie Zarządu „Koła Młodych Dyplomatów”, pierwsze w rozpoczynającym się roku akademickim 2015/2016. W zebraniu uczestniczyli:

 • Jakub Bodziony – Prezes Zarządu „Koła Młodych Dyplomatów”,
 • Marta Miedzińska – Wiceprezes ds. Wewnętrznych,
 • Karolina Biegańska – Wiceprezes ds. Administracyjnych,
 • Dominika Czapla – Wiceprezes ds. Mediów i Promocji,
 • Zuzanna Buszman – Wiceprezes ds. Finansów.

Podczas spotkania zostały omówione następujące kwestie:

 1. Zaplanowano wstępnie na 4 listopada br. (środa) Walne Zgromadzenie „Koła Młodych Dyplomatów”. Tradycyjnie, odbędzie się ono w godzinach popołudniowych (ok. 18:00)
  na terenie Kampusu Głównego UW – szczegółowy termin zostanie podany do wiadomości Członków KMD zaraz po zakończeniu procesu rekrutacji i uzyskaniu informacji
  o dostępności sal.
 2. Zaplanowano tematykę kilku najbliższych spotkań/debat /konferencji z ekspertami:
  a. nawiązujących do zbliżających się rocznic lub ważnych wydarzeń na świecie (2015/2016):
   20 lat od przejęcia władzy przez Talibów w Afganistanie,
  – 200 lat od zakończenia kongresu wiedeńskiego,
  – 25 lat zjednoczenia Niemiec,
  – 70 lat istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych
  – wybory prezydenckie w USA,
  – zakończenie wojny w Bośni i Hercegowinie,

  Departamenty zostaną poproszone o podzielenie między siebie, włączenie do harmonogramu i zorganizowanie wyżej wymienionych spotkań;
  b. spotkanie z cyklu „Warsztaty Dyplomaty” – Rosja (wydarzenie organizowane przez DROP, termin: połowa listopada 2015r.
  c. spotkanie z ekspertem na temat Arktyki,
  d. potkanie na temat ekonomicznych i politycznych konsekwencji nuklearnego porozumienia z Iranem
  e. spotkanie na temat polityki zagranicznej Węgier – Węgry pomiędzy Rosją a UE.

 3. Nawiązana zostanie oficjalna korespondencja „Koła Młodych Dyplomatów” z placówkami dyplomatycznymi w Warszawie. Każdy Departament będzie poproszony o prowadzenie kalendarium świąt narodowych, świąt religijnych i innych, ważnych dla swojego regionu wydarzeń, np. rocznic. Po opracowaniu przez Zarząd oficjalnego szablonu wiadomości, będą rozsyłane drogą elektroniczną życzenia/listy na poszczególne okazje.
 4. Promocja „Koła Młodych Dyplomatów” zostanie częściowo powiązana w tym roku akademickim z obchodami 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego – liczymy, że dzięki temu zorganizowane przez Departamenty wydarzenia uzyskają wyższą rangę, a także nawiązane zostaną korzystne relacje z Administracją UW. „Koło Młodych Dyplomatów” będzie miało pozytywny wpływ na popularyzowanie działalności i rocznicy istnienia Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Planowane jest zaprojektowanie oraz zakup materiałów konferencyjno-promocyjnych:
  „Koła Młodych Dyplomatów” – m.in. długopisów, bloczków z kartkami z logotypem Koła itp. Członkowie zostaną poinformowani o kosztach i projektach takich materiałów przed ich zakupem.

Informacje o szczegółach w sprawie płatności składki członkowskiej 2015/2016 zostaną przekazane przez Wiceprezesa ds. Finansów na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Karolina Biegańska
Wiceprezes ds. administracyjnych

Leave a Comment