Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków 6.11.2015r.

Home / Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków 6.11.2015r.

Warszawa, 07. 11. 2015 r.

kmdlogonowe

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia „Koła Młodych Dyplomatów”

Dnia 6 listopada 2015 roku, w sali 200 ZSS UW, odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim Walne Zgromadzenie SKN „Koła Młodych Dyplomatów”. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie ogólnej struktury oraz działalności „Koła Młodych Dyplomatów” oraz przedstawienie planów na najbliższe miesiące. Walne Zgromadzenie rozpoczął Prezes Zarządu „Koła Młodych Dyplomatów” – Jakub Bodziony (kuba.bodziony@gmail.com , 509 478 700).

Podczas swojego wystąpienia:

 • Przedstawił ogólne cele „Koła Młodych Dyplomatów”: dzielenie się wiedzą o światowej dyplomacji, poznawanie pracy dyplomaty „od kuchni”, zgłębianie zainteresowań poprzez spotkania ze specjalistami, politykami i dyplomatami, a także pobudzanie świadomości studentów w tematyce stosunków międzypaństwowych;
 • Opisał dotychczasowe osiągnięcia Członków „Koła Młodych Dyplomatów”, m.in.: zwycięstwo w konkursie Team Europe goes Oxford (2015), wyróżnienie w konkursie Team Europe zorganizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Euractiv.pl (2014);
 • Przybliżył sylwetki dotychczasowych Gości specjalnych, m.in.: Stephena Mull’a, Pierre Buhler’a, Jana Wojciecha Piekarskiego, Adama Bondara, Katarzyny Pisarskiej;
 • Wymienił Partnerów „Koła Młodych Dyplomatów”, m.in.: Europejską Akademię Dyplomacji, Forum Młodych Dyplomatów, Wydawnictwo PWN, SKN Touching Europe;
 • Opisał najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez „Koło Młodych Dyplomatów”, m.in.: Konferencję poświęconą Prezydencji Litwy w Radzie UE, spotkania z dyplomatami w placówkach dyplomatycznych w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim, debaty z cyklu „Bez Polityki” oraz spotkania tematycznie odnoszące się do bieżących wydarzeń politycznych na świecie oraz rocznic, np. spotkanie z Konstantym Gebertem w XX rocznicę ludobójstwa w Srebrenicy.

2. W drugiej części spotkania zaprezentowała się pozostała część Zarządu „Koła Młodych Dyplomatów”:

 • Miedzińska Marta: Wiceprezes ds. wewnętrznych – m_miedzinska@wp.pl; 792 412 455 – przedstawiła najważniejsze punkty Regulaminu, w tym prawa i obowiązki Członków „Koła Młodych Dyplomatów”,
 • Biegańska Karolina: Wiceprezes ds. administracyjnych- karolina.bieganska@wp.pl; 601 090 674– opisała najważniejsze dokumenty w „Kole Młodych Dyplomatów”,
 • Czapla Dominika: Wiceprezes ds. mediów i promocji – domczapla@gmail.com; 518 977 367 – opisała metody promowania działalności „Koła Młodych Dyplomatów”, m.in. portale społecznościowe,
 • Buszman Zuzanna: Wiceprezes ds. finansów- zbuszman@gmail.com; 605 568 856 – przedstawiła wymagania co do rocznej składki członkowskiej: w bieżącym roku akademickim Członkowie „Koła Młodych Dyplomatów” są zobowiązani przelać na wskazany numer konta składkę w wysokości 25 złotych do 6 grudnia 2015.

Następnie została zaprezentowana dwudniowa konferencja „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”, która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2016 r. To pierwsze tego typu ogólnopolskie wydarzenie, którego tematem przewodnim w tym roku będzie dyplomacja publiczna. Planujemy, aby projekt ten był wydarzeniem cyklicznym, kontynuowanym w następnych latach działalności KMD. W wydarzeniu będą uczestniczyć eksperci, doktoranci, studenci oraz licealiści ze szkoły, z którą współpracujemy. Aktualnie projekt jest w fazie ścisłych przygotowań. Dla Członków „Koła Młodych Dyplomatów” będzie to okazja, aby zaangażować się zarówno jako prelegent, jaki i organizator.

Podczas trzeciej części Walnego Zgromadzenia przedstawili się Szefowie pięciu Departamentów „Koła Młodych Dyplomatów” oraz przybliżyli ogólne pomysły na pracę w najbliższych miesiącach:

 1.  Departament Afryki i Bliskiego Wschodu – Wiktoria Kamińska,
 2.  Departament Azji i Pacyfiku – Magdalena Stanisławska,
 3.  Departament Europy – Aleksandra Kusztykiewicz,
 4.  Departament Obu Ameryk – Michał Kapuściński,
 5.  Departament Rosji i Obszaru Poradzieckiego – Olga Stokowiec (w zastępstwie: Marta Matkowska).

Każdy z Departamentów będzie skupiał się na popularyzacji wiedzy, w szczególności z zakresu dyplomacji, o swoim regionie. Do ogólnych pomysłów wszystkich Departamentów należały m.in. wyjścia do placówek dyplomatycznych oraz spotkania z dyplomatami, projekcje filmów, spotkania z ekspertami, kontynuacja cyklu „Bez Polityki”. Departamenty aktualnie dopracowują szczegółowo harmonogramy swojej działalności, przede wszystkim planowane terminy wydarzeń.

3. Na zakończenie Walnego Zgromadzenia wystąpiły Karolina Leszek oraz Hanna Pieńczykowska, zapraszając do udziału w projekcie MEU Warsaw oraz przybliżając działalność Stowarzyszenia BETA Polska.

Dotychczasowy Regulamin „Koła Młodych Dyplomatów” pozostał bez zmian.

Karolina Biegańska

Leave a Comment