Wyzwania unijnej dyplomacji w dobie kryzysu wspólnoty

Home / Wyzwania unijnej dyplomacji w dobie kryzysu wspólnoty

Wyzwania unijnej dyplomacji w dobie kryzysu wspólnoty

 

Członkowie Departamentu Europy Koła Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego 16 grudnia 2015 roku zorganizowali spotkanie ze Stanisławem Peltzem, które było poświęcone zagadnieniom unijnej dyplomacji. Spotkanie odbyło się w budynku Zarządu Samorządu Studentów o godz. 16:30. Zaproszony gość to absolwent politologii, europeistyki oraz historii na Trinity College Uniwersytetu w Toronto. Stanisław Peltz jest także studentem ostatniego roku prestiżowego Foreign Service Programme na Uniwersytecie Oksfordzkim.

dyplomacja UE grafika6Dyskusja dotyczyła nie tylko współczesnych wyzwań unijnej dyplomacji, ale także jej priorytetów. Prelegent starał się ocenić, czy dyplomacja prowadzona przez unijnych przedstawicieli przynosi określone efekty. Przede wszystkim jednak ze względu na swój staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku zrelacjonował, jak wyglądała jego praca w tej instytucji. Z racji innych staży, jakie miał szansę odbyć, opowiedział zebranym gościom, jakie należy podjąć kroki, by aplikować na takie praktyki. Opowiadał także o stażu w Delegaturze UE przy ONZ, gdzie miał możliwość śledzenia pracy Rady Bezpieczeństwa. Podzielił się również doświadczeniem, jakie wyniósł z rocznego stażu na Wydziale Dyplomacji Publicznej Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. W swoich wypowiedziach prelegent podkreślał, iż jego zdaniem nie istnieje takie zjawisko jak wspólna dyplomacja krajów Unii Europejskiej. Każdy kraj członkowski w tym m.in. Wielka Brytania czy też Francja prowadzą oddzielną politykę. Jego zdaniem jest to polityka prowadzona tylko dla własnych korzyści. Dyskutowano również nad wizją wypracowania wspólnego kompromisu w dobie obecnego kryzysu wspólnoty. Stanisław Peltz starał się podsumować pierwszą rocznicę powołania Federiki Mogherini na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela UE. Dodatkowo studenci oraz licealiści biorący udział w spotkaniu mogli także dowiedzieć się jak wygląda system studiowania na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Leave a Comment