SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW I SZEFÓW DEPARTAMENTÓW KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

Home / SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW I SZEFÓW DEPARTAMENTÓW KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

Warszawa, dn. 25 października 2016r.

 

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW
I SZEFÓW DEPARTAMENTÓW KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

 

Dnia 25 października 2016 roku (wtorek) odbyło się zebranie Członków Zarządu KMD UW oraz Szefów Departamentów KMD UW. Celem spotkania było omówienie planów poszczególnych Departamentów na nadchodzące miesiące roku akademickiego 2016/2017 oraz podsumowanie procesu rekrutacji na rok 2016.

W zebraniu uczestniczyli Członkowie Zarządu KMD 2016/2017:

 • Marta Miedzińska – Prezes Zarządu KMD
 • Aleksandra Kusztykiewicz – Wiceprezes ds. wewnętrznych
 • Karolina Biegańska – Wiceprezes ds. administracyjnych
 • Dominika Czapla – Wiceprezes ds. mediów i promocji
 • Zuzanna Buszman – Wiceprezes ds. finansów

oraz Szefowie lub Koordynatorzy Departamentów KMD 2016/2017:

 • Łukasz Kobierski – Departament Azji i Pacyfiku
 • Jagoda Grondecka – Departament Afryki i Bliskiego Wschodu
 • Zuzanna Buszman (Koordynator) – Departament Obu Ameryk
 • W imieniu nieobecnej Darii Krutewicz (Departament Rosji i Obszaru Poradzieckiego) wystąpiła Karolina Biegańska, a w imieniu nieobecnej Karoliny Molskiej
  (Departament Europy) – Dominika Czapla.

 

 1. Podczas spotkania podsumowana została rekrutacja nowych Członków KMD na rok akademicki 2016/2017. Po przeprowadzeniu procesu rekrutacji do Koła Młodych Dyplomatów dołączy 43 nowych Członków.
 2. Wstępnie omówione zostały pomysły na działalność poszczególnych Departamentów KMD. Zostaną one szczegółowo zaplanowane podczas osobnych spotkań Szefów Departamentów z ich Członkami, a następnie będą zaprezentowane na Walnym Zgromadzeniu Koła Młodych Dyplomatów UW (odbędzie się ono 15 listopada br.)
 3. Szefowie Departamentów KMD zostali zobowiązani do regularnego sporządzania sprawozdań z poszczególnych wydarzeń oraz tworzenia list obecności Członków KMD podczas realizowanych wydarzeń/konferencji/spotkań. Zgodnie z podziałem obowiązków w Zarządzie KMD, sprawozdania będą przekazywane Karolinie Biegańskiej – Wiceprezes ds. administracyjnych, a następnie Dominice Czapli – Wiceprezes ds. mediów i promocji; listy obecności będą przekazywane Aleksandrze Kusztykiewicz- Wiceprezes ds. wewnętrznych.

 

Karolina Biegańska
Wiceprezes ds. administracyjnych

Leave a Comment