SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU SKN „KOŁO MŁODYCH DYPLOMATÓW” UNIWERSTYETU WARSZAWSKIEGO

Home / SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU SKN „KOŁO MŁODYCH DYPLOMATÓW” UNIWERSTYETU WARSZAWSKIEGO

Warszawa, dn. 24 października 2016r.

 

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU SKN „KOŁO MŁODYCH DYPLOMATÓW”
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Dnia 24 października 2016 roku (poniedziałek) odbyło się zebranie Zarządu SKN
„Koła Młodych Dyplomatów” UW. W spotkaniu uczestniczyły:

 • Marta Miedzińska – Prezes Zarządu KMD
 • Aleksandra Kusztykiewicz – Wiceprezes ds. wewnętrznych
 • Karolina Biegańska – Wiceprezes ds. administracyjnych
 • Dominika Czapla – Wiceprezes ds. mediów i promocji
 • Zuzanna Buszman – Wiceprezes ds. finansów

Podczas poniedziałkowego spotkania:

 1. Omówione zostały obowiązki członków Zarządu Koła Młodych Dyplomatów:
 • Marta Miedzińska: kierowanie pracami Zarządu oraz Organizacji, reprezentacja Organizacji na zewnątrz, powoływanie oraz odwoływanie pozostałych członków Zarządu, współtworzenie Zarządu, udział we wszystkich głosowaniach związanych z działalnością Zarządy oraz Organizacji; Prezes we wszystkich kwestiach spornych związanych z pracami Zarządu posiada głos decydujący;
 • Aleksandra Kusztykiewicz: odpowiedzialność za kwestie kadrowe, za kontakt
  z organami UW (w tym Instytutu Europeistyki), za kontakt z Opiekunem KMD, za prowadzenie list obecności na każdym wydarzeniu organizowanym przez KMD (może zlecić sporządzenie listy innemu członkowi Zarządu lub innemu Członkowi Koła, jeżeli nie może uczestniczyć w wydarzeniu), wydawanie zaświadczeń potwierdzających członkostwo w KMD oraz usprawiedliwień nieobecności na zajęciach w przypadku uczestnictwa w KMD, sporządzanie aktualnych list członków na początku roku akademickiego, po I semestrze
  i pod koniec II semestru, bieżące monitorowanie stanu liczbowego Koła, dbanie
  o sprzęt należący do KMD (roll-up, pieczątka, szklanki) oraz dostarczanie go na wydarzenia;
 • Karolina Biegańska – tworzenie dokumentacji Organizacji kierowanej do władz UW; odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań z Walnego Zgromadzenia KMD oraz posiedzeń Zarządu, czuwanie nad procesem przygotowania sprawozdań z wydarzeń organizowanych przez KMD (sprawozdanie powinno zawierać opis tematyki wydarzenia, ekspertów, panelistów, przebieg, dyskusję
  i wnioski – do przesyłania zobowiązany jest Szef Departamentu, który organizuje dane wydarzenie, najpóźniej 7 dni po wydarzeniu), przekazywanie Wiceprezesowi ds. mediów i promocji wyżej wskazanych sprawozdań do publikacji na stronie KMD, bieżąca obsługa korespondencji znajdującej się na mailu KMD (stary i nowy)
 • Dominika Czapla – przygotowywanie strategii promocyjnej KMD (przedstawianej na Walnym Zgromadzeniu), sprawowanie opieki nad stroną internetową (publikowanie informacji o wydarzeniach, sprawozdań itp.), sprawowanie opieki nad fp KMD na Facebooku (publikowanie postów z bieżącymi informacjami ze świata), tworzenie wydarzeń KMD na Facebooku oraz grafiki, bieżąca obsługa korespondencji na fp KMD na Facebooku;
 • Zuzanna Buszman – przygotowanie budżetu KMD na wniosek Prezesa oraz czuwanie nad jego wykonaniem; zbieranie dokumentacji finansowej; dokonywanie refundacji wydatków Członków KMD związanych z jego działalnością; tworzenie sprawozdań finansowych (przedstawienie zarządowi do końca kwietnia) oraz zbieranie składek członkowskich w wysokości 25 złotych rocznie do wyznaczonego terminu;
 1. Wstępnie omówiona została rekrutacja nowych Członków do KMD na rok akademicki 2016/2017 (temat omówiony szczegółowo następnego dnia podczas spotkania Zarządu KMD z Szefami Departamentów);
 2. Ustalono Wigilię Koła Młodych Dyplomatów na kilka dni przed przerwą świąteczną (14/15 grudnia br. w zależności od dostępności sali);
 3. Omówiono wstępnie plan Walnego Zgromadzenia, zaplanowanego na 15 listopada 2016r.: powitanie dotychczas działających Członków KMD oraz osób, które dołączyły w październiku 2016 roku, wprowadzenie do dotychczasowej działalności KMD, przedstawienie misji KMD, strategii rozwoju KMD na najbliższy rok akademicki 2016/17 (omówienie projektów realizowanych przez KMD, zaprezentowanie instytucji i podmiotów, z którymi współpracuje KMD, omówienie działań na najbliższy rok), przedstawienie członków Zarządu KMD oraz zaprezentowanie przez nich swoich obowiązków, przedstawienie Szefów i Koordynatorów Departamentów KMD oraz zaprezentowanie przez nich planów działania na najbliższe miesiące, przyznanie członkostwa honorowego Członkom spoza Uniwersytetu Warszawskiego, podpisanie regulaminu KMD, szkolenie z pozyskiwania uniwersyteckich środków finansowych na projekty poprowadzone przez Martę Miedzińską.

Leave a Comment