Marketing polityczny XXI wieku

Home / Marketing polityczny XXI wieku

Marketing polityczny XXI wieku

12 stycznia 2017 r. w budynku ZSS UW odbyło się pierwsze w tym roku akademickim wydarzenie organizowane przez Departament Europy Koła Młodych Dyplomatów. Tematem konferencji „Marketing polityczny XXI wieku – jak to się dzisiaj robi?” były współczesne sposoby kreowania wizerunku polityków, wybrane strategie, techniki marketingowe, jak również wyznaczenie ich miejsca i stopnia użycia w polskich realiach.

Teoretycznej oraz praktycznej analizy zagadnienia dokonali dr Tomasz Gackowski – kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych, ekspert w dziedzinie medioznawstwa, doktor nauk humanistycznych, oraz Pan Adam Łaszyn – prezes zarządu Alert Media Communications, trener medialny i ekspert do spraw public relations, doradca w zakresie strategii komunikacji i trener medialny czołowych polskich firm, instytucji i osób publicznych, współtwórca wielu kampanii wyborczych.

Pierwszy panel spotkania stanowiło wystąpienie dr Tomasza Gackowskiego, poświęcone zdefiniowaniu marketingu politycznego, przybliżeniu jego genezy, oraz przedstawieniu metod i technik, za pomocą, których jest realizowany,  analizie elementów, a także typów kreowanych wizerunków politycznych. Omówiony został proces mediatyzacji polityki, a więc waga środków masowego przekazu w odbiorze wizerunku osoby publicznej. Drugą część wydarzenia poprowadził Pan Adam Łaszyn, który odwołując się do własnego doświadczenia zawodowego, przybliżył uczestnikom proces budowania strategii, jej główne filary oraz formy prowadzenia działań marketingowych na przykładzie kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej z 2011 r.

Ostatnią część spotkania stanowiły pytania uczestników do ekspertów, dotyczące wygłoszonych prelekcji  oraz dyskusja.

Leave a Comment