Monthly Archives: Październik 2017

Home / 2017 / Październik

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

Dnia 12 października 2017 roku odbyło się zebranie członków Zarządu Koła Młodych Dyplomatów . Celem spotkania było omówienie planów dotyczących działalności Koła w roku akademickim 2017/2018, zakresu zadań i obowiązków członków Zarządu, określenie priorytetów działalności Koła, oraz omówienie kwestii związanych z rekrutacją na rok akademicki 2017/2018.

 

W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu KMD w roku akademickim 2017/2018 :

Marta Miedzińska — Prezes Zarządu
Dominika Czapla — Wiceprezes Zarządu ds. wewnętrznych
Wiktor Olejniczak — Wiceprezes Zarządu ds. administracyjnych
Julian Konopelski — Wiceprezes Zarządu ds. mediów i promocji
Angelika Tracz — Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

 

1. Podczas spotkania omówione zostały plany dotyczące działalności Koła w roku akademickim 2017/2018, m.in. dotyczące wydarzeń i konferencji naukowych organizowanych przez Koło, a także harmonogram prac Zarządu.
2. Członkowie Zarządu określili priorytety działalności Koła w roku akademickim 2017/2018 wraz z określeniem sposobu ich realizacji.
3. Prezes Koła Młodych Dyplomatów określiła zakres zadań i obowiązków członków Zarządu, należących do ich kompetencji.
4. Omówione zostały kwestie rekrutacji nowych członków Koła na rok akademicki 2017/2018.

 

Wiktor Olejniczak
Wiceprezes Zarządu ds. administracyjnych