SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

Home / SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

W dniu 16 listopada b.r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2017/2018 Walne Zgromadzenie Członków Koła Młodych Dyplomatów. Podczas Zgromadzenia poruszone zostały kwestie związane z przyjęciem nowych członków, a także z działalnością organizacji.

 

Członkom Koła zaprezentowany został skład Zarządu  kadencji 2017/2018, oraz szefowie i koordynatorzy Departamentów. Członkowie Zarządu przedstawili swoje obowiązki i kompetencje wynikające z regulaminu Koła, a także nakreślili plan działania w dziedzinach należących do ich kompetencji. Szefowie i koordynatorzy Departamentów przedstawili członkom koła plan działania Departamentów na najbliższy rok akademicki.

 

Omówione zostały cele i priorytety działalności KMD UW na rok akademicki 2017/2018, a także kwestie organizacyjne i regulaminowe.

Leave a Comment