Departament Azji i Pacyfiku

Home / O nas / Departament Azji i Pacyfiku

Departament Azji i Pacyfiku stanowi integralną część Koła Młodych Dyplomatów, zajmującą się obszarem głównie Azji Środkowej, Dalekiego Wschodu i regionu pacyficznego. Członkowie tego zespołu w szczególności koncentrują swoje działania wokół aktualnej sytuacji polityczno-społecznej, historii i kultury w danych państwach.

 

Celem tego Departamentu jest równoczesne rozwijanie zainteresowań studentów Uniwersytetu Warszawskiego i innych słuchaczy, uczestniczących w spotkaniach oraz poszerzanie własnych horyzontów w zakresie wiedzy na temat regionu azjatyckiego.

 

Podejmowane przez Departament Azji i Pacyfiku inicjatywy, mają zachęcić do poznawania tego regionu, zgłębiania informacji na temat tajników prowadzenia spotkań dyplomatycznych, biznesowych oraz organizacji przyjęć. Jest to możliwe dzięki ciekawym warsztatom, prowadzonym przez ekspertów, które swoje życie poświęcili poznawaniu tamtejszej kultury.

 

W każdym wypadku znawca Azji i Pacyfiku powinien orientować się w bieżącej sytuacji politycznej, o co członkowie Departamentu dbają poprzez aranżację dyskusji i wydarzeń z uczestnictwem polskiego korpusu dyplomatycznego działającego poza granicami RP oraz przedstawicielami krajów azjatyckich przebywających w Polsce. Jest to możliwe dzięki współpracy z ambasadami, konsulatami i bezpośrednim kontaktom z pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych państw regionu.

 

Jednym z projektów, który cyklicznie od 2016 roku podejmowany jest w ramach Departamentu Azji i Pacyfiku, to wydarzenie na styku kultury, biznesu i polityki pod hasłem „W rytmie Azji”. Głównym celem tego przedsięwzięcia są: przybliżenie codziennego życia na Dalekim Wschodzie na przykładzie relacji podróżników; zaprezentowanie form biznesowych przez zaangażowanych w handel międzynarodowy; rozważenie obowiązujących struktur rządowych i sposobów prowadzenia dyplomacji przez pracowników służby zagranicznej.

 

Departament Azji i Pacyfiku podejmuje wraz ze wszystkimi członkami promocję na rzecz tematyki dalekowschodniej poprzez udział w wielu projektach międzynarodowych, publikację artykułów naukowych oraz informacje na studenckich portalach internetowych.

 

20150515_185105