Departament Europy

Home / O nas / Departament Europy

Departament Europy Koła Młodych Dyplomatów skupia w swoich szeregach zarówno sympatyków Unii Europejskiej jak i osoby zainteresowane kulturą, tradycją oraz stosunkami polityczno-gospodarczymi naszego kontynentu.

 

Nadrzędnym celem członków Departamentu jest uwrażliwianie społeczności akademickiej na kwestie związane ze specyfiką tego regionu oraz podkreślenie znaczenia Europy w sferze globalnej.

 

Członkowie Departamentu biorą czynny udział w dyskusjach dotyczących przyszłości Europy, dzięki czemu mają niecodzienną możliwość wymiany własnych poglądów z ekspertami w tej dziedzinie. Dodatkowo,  kwestie aktualnych wydarzeń politycznych stanowią ważną część inicjatyw podejmowanych w ramach działalności Departamentu.

 

Spotkania realizowana są przy współudziale nie tylko teoretyków ale także praktyków,  dzięki czemu istnieje możliwość ujrzenia szerszego kontekstu wydarzeń w Europie. Jest to doskonała okazja do nawiązania współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz przedstawicielami świata europejskiej dyplomacji.

 

Departament Europy ma na swoim koncie wiele inicjatyw: jedną z nich jest cykl artykułów „Europa pod lupą”, w których można znaleźć analizy poświęcone wybranym państwom europejskim. Ponadto, realizowanych jest wiele spotkań dotyczących aktualnych wydarzeń, które odgrywają istną rolę dla całego kontynentu m.in. konferencja dotycząca wyzwań dyplomacji unijnej w dobie kryzysu oraz debata na temat polityki Victora Orbana.

 

Departament działa również aktywnie w mediach społecznościowych- głównie za pomocą serii infografik „Czy to prawda”, które są autorskim pomysłem Departamentu Europy KMD, w którym oprócz obalania stereotypów o poszczególnych państwach Europy przedstawiane są również ciekawostki z różnych zakątków naszego kontynentu.

12421792_1052070024868762_457682574_n