Zarząd

Home / O nas / Zarząd

Funkcję Prezesa Koła Młodych Dyplomatów w roku akademickim 2017/2018 sprawuje Marta Miedzińska.
W skład Zarządu Koła wchodzą również:
Dominika Czapla (wiceprezes ds. wewnętrznych),
Wiktor Olejniczak (wiceprezes ds. administracyjnych),
Angelika Tracz (wiceprezes ds. finansów),
Julian Konopelski (wiceprezes ds. mediów i promocji).

 

Zarząd KMD 2017/18