Uniwersyteckie Dni Dyplomacji

Home / Projekty / Uniwersyteckie Dni Dyplomacji

Bez tytułu

Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego jest organizacją, która od samego początku istnienia angażuje się oraz organizuje rozmaite projekty o charakterze krajowym i międzynarodowym. Nadrzędnym celem członków Koła jest pogłębianie wiedzy dotyczącej światowej dyplomacji oraz uczestnictwo w wydarzeniach, które pozwalają na bezpośredni kontakt z osobami doświadczonymi w sferze stosunków międzynarodowych. W ten sposób narodziła się idea organizacji cyklu ogólnopolskich studencko-doktoranckich konferencji naukowych pod hasłem „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”.

„Uniwersyteckie Dni Dyplomacji” stanowią szansę na integrację środowisk polskich naukowców (politologów, prawników, ekonomistów, przedstawicieli stosunków międzynarodowych, socjologów, kulturoznawców), doktorantów, studentów, licealistów oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętą problematyką dyplomacji. Konferencja jest okazją do debaty osób, które na co dzień zajmują się dyplomacją i chcą podzielić się wiedzą o swojej pracy. Podczas „Uniwersyteckich Dni Dyplomacji” swoje przekonania oraz doświadczenia będą mogli przedstawić nie tylko szanowani eksperci w omawianej dziedzinie, ale istotny będzie również głos zwykłego studenta i licealisty. Formuła konferencji daje możliwość konfrontowania ze sobą poglądów różnych środowisk, co wprowadza nową jakość w zakresie postrzegania dyplomacji.

Pierwsza edycja „Uniwersyteckich Dni Dyplomacji” odbyła się w dniach 16-17 marca 2016 roku. Tematem przewodnim I edycji konferencji była dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata. Konferencja została podzielona na panele dyskusyjne zgodnie z dziedzinami dyplomacji publicznej: dyplomacja kulturalna, dyplomacja gospodarcza, dyplomacja „pierwszych dam”, dyplomacja sportowa, dyplomacja cyfrowa oraz dyplomacja obywatelska.

Ekspertami I edycji konferencji byli Jolanta Kwaśniewska, Małgorzata Bonikowska, Jan Krzysztof Bielecki, Paweł Potoroczyn oraz Andrzej Ziemba.

Zwieńczeniem dwudniowej konferencji był wykład podsumowujący, który odbył się 21 marca 2016 roku i został poprowadzony przez byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Premiera Jerzego Buzka.

Organizację I edycji „Uniwersyteckich Dni Dyplomacji” wsparli m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Europejska Akademia Dyplomacji, British Council, ELSA Warszawa, Wydawnictwo Beck, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydawnictwo Helion. Ponadto konferencja została objęta honorowy patronatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

W I edycji „Uniwersyteckich Dni Dyplomacji” uczestniczyło około 800 osób, wygłoszono 18 prezentacji, co stanowiło 14 godzin debat o dyplomacji publicznej. Pozytywne doświadczenie organizacji oraz duże zainteresowanie wydarzeniem zachęciły członków Koła Młodych Dyplomatów do organizacji II edycji wydarzenia.

II edycja „Uniwersyteckich Dni Dyplomacji” odbędzie się w dniach 22-23 marca 2017 roku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji będą organizacje międzynarodowe oraz ich znaczenie we współczesnym świecie. Panele tematyczne będą dotyczyły dziedzin działalności organizacji międzynarodowych tj. bezpieczeństwa międzynarodowego, gospodarki i rozwoju, praw człowieka, dziedzictwa kulturowego, zdrowia i pomocy humanitarnej oraz Unii Europejskiej.

Organizacje międzynarodowe są bardzo ważnym elementem systemu międzynarodowego, oddziałującym wielokierunkowo zarówno na państwa jak i ich politykę zewnętrzną oraz wewnętrzną. Zapoznanie doktorantów, studentów, uczniów oraz osób zainteresowanych tą tematyką z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych jako znaczącej grupy podmiotów stosunków międzynarodowych jest ogromnie istotne we współczesnym świecie. Dzięki istnieniu organizacji międzynarodowych oraz podkreślaniu roli jaką pełnią w systemie międzynarodowym uświadamiamy sobie, iż bez funkcjonowania organizacji wiele problemów międzynarodowych pozostawałoby nierozwiązanych lub doprowadziłoby to do fatalnych konsekwencji. Poruszanie zagadnień dotyczących dziedzin, jakimi zajmują się organizacje międzynarodowe oraz obszarów ich działalności jest koniecznością zarówno w środowisku akademickim jak i pozostałych sferach debaty publicznej.

Ekspertami biorącymi udział w „Uniwersyteckich Dniach Dyplomacji” są osoby ze świata nauki i polityki, obeznane z tematyką szeroko rozumianych organizacji międzynarodowych. Wśród ekspertów tegorocznego wydarzenia znajdą się: Janina Ochojska, Paulina Karwowska, Prezydent Bronisław Komorowski, Adam Bodnar, Krzysztof Olendzki oraz Janusz Piechociński.

W każdym z sześciu paneli tematycznych wystąpi ekspert oraz trzech studentów lub doktorantów z ośrodków akademickich w całej Polsce. Podobnie jak w roku ubiegłym Koło Młodych Dyplomatów współpracuje z Zespołem Szkół nr 121 w Warszawie. Jeden z paneli dotyczący dziedzictwa kulturowego w całości przeznaczony jest dla uczniów, którzy będą mogli wystąpić przed społecznością akademicką i wygłosić swoje referaty. Będzie to niezapomniana chwila dla osób, które już niedługo staną się częścią tegoż środowiska uniwersyteckiego.

„Uniwersyteckie Dni Dyplomacji” również w tym roku zostały objęte honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa co wskazuje na ogromne wsparcie ze strony władz Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu konferencji zostanie wydana recenzowana publikacja pokonferencyjna zawierająca artykuły naukowe uczestników czynnych „Uniwersyteckich Dni Dyplomacji”.

Po więcej szczegółów dotyczących wydarzenia zapraszamy pod adres: https://www.facebook.com/events/252673385157105/