Tag Archives: Recenzje

Home / Posts tagged "Recenzje"

„Filozofia polityki” Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski

Seria Krótkie Wykłady z Filozofii Wydawnictwa Naukowego PWN ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień filozoficznych w formie podręcznikowej. Zwięzła i przystępna forma opracowań sprawia, że mogą one służyć nie tylko jako pomoc naukowa dla studentów filozofii, ale także umożliwiają zdobycie wiedzy z tej dziedziny osobom nie posiadającymi filozoficznego przygotowania. Wchodząca w skład serii „Filozofia polityki” autorstwa Andrzeja Szahaja oraz Marka N. Jakubowskiego adresowana jest do studentów filozofii, nauk społecznych i politycznych.

read more…

Młodzi Dyplomaci recenzują książki

Pytanie o to czym zajmuje się współczesna dyplomacja jest pytaniem, na które stawia się coraz to nowe odpowiedzi poszerzając pole odpowiedzialności dyplomaty. Personel dyplomatyczny nie jest już wyłącznie przedstawicielstwem rządu, jest również reprezentacją całego swojego państwa o którego wizerunek musi dbać. Musi również doskonale rozumieć świat współczesny, nie tylko przez pryzmat polityki ale też kultury czy historii.

Koło Młodych Dyplomatów skupia się w swojej działalności na prezentacji świata dyplomacji jednak staramy się poznawać całokształt stosunków międzynarodowych i międzypaństwowych, aby móc w przyszłości wkroczyć w świat salonów i ambasadorskich rautów pewnym krokiem. Oznacza to poznawanie nie tylko mechanizmów jakimi rządzi się internacjologia ale też kultury, historii i przemian społecznych na świecie. Pozwoli nam to lepiej je rozumieć, a w przyszłości dobrze ułożyć stosunki z innymi państwami i narodami.

PWN_logoDzięki życzliwości naszego partnera – Wydawnictwa Naukowego PWN mogliśmy rozszerzyć liczbę recenzowanych książek o nowe, dotychczas niezwiązane ściśle z naszą działalnością dziedziny jak socjologia, filozofia czy kultura. Odchodząc od samoograniczenia do książek poświęconych polityce i systemowi międzynarodowemu sięgamy po nowe, fascynujące pozycje. Zapraszamy do lektury najnowszych recenzji napisanych przez członków Koła Młodych Dyplomatów, które już niedługo pojawią się na naszej stronie.

„Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych” R. Łoś, J. Reginia Zacharski

Wojciech Rojek – Historia Nowoczesnych Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka Wojciecha Rojka to doskonałe kompendium wiedzy o stosunkach międzynarodowych, obejmujące okres od lat 70-tych XIX wieku do czasu załamania się dwubiegunowego podziału świata w XX wieku.

W sposób niezwykle czytelny autor podzielił cały ten okres na III części. W pierwszej porusza kwestie następstw wojny francusko- pruskiej z 1870 roku i  przedstawia układ sił w świecie do wybuchu I wojny światowej. Druga część obejmuje czas wielkich zawirowań wojennych (1914- 1945), a trzecia świat bipolarny po II wojnie światowej do lat 90-tych XX wieku. Każda z części składa się z podrozdziałów odpowiadających najważniejszym wydarzeniom z uwzględnieniem podziału na kontynenty. Taka konstrukcja w znacznym stopniu pozwala  na odszukanie interesującej czytelnika konkretnej informacji bez konieczności wertowania większej ilości materiału.

read more…