Tag Archives: Walne Zgromadzenie Członków

Home / Posts tagged "Walne Zgromadzenie Członków"

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW UW

W dniu 16 listopada b.r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2017/2018 Walne Zgromadzenie Członków Koła Młodych Dyplomatów. Podczas Zgromadzenia poruszone zostały kwestie związane z przyjęciem nowych członków, a także z działalnością organizacji.

 

Członkom Koła zaprezentowany został skład Zarządu  kadencji 2017/2018, oraz szefowie i koordynatorzy Departamentów. Członkowie Zarządu przedstawili swoje obowiązki i kompetencje wynikające z regulaminu Koła, a także nakreślili plan działania w dziedzinach należących do ich kompetencji. Szefowie i koordynatorzy Departamentów przedstawili członkom koła plan działania Departamentów na najbliższy rok akademicki.

 

Omówione zostały cele i priorytety działalności KMD UW na rok akademicki 2017/2018, a także kwestie organizacyjne i regulaminowe.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia (20 listopada 2014 r.)

Dnia 20 listopada 2014 roku w sali 200 ZSS odbyło się Walne Zgromadzenie SKN
„Koła Młodych Dyplomatów” Instytutu Europeistyki WDiNP UW, rozpoczynające oficjalnie
działalność Koła w roku akademickim 2014/2015. W spotkaniu uczestniczyło 48 Członków
Koła Młodych Dyplomatów, w tym cały Zarząd.

read more…

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA MŁODYCH DYPLOMATÓW – 13 MARCA 2014

Już prawie pół roku minęło od październikowego, inauguracyjnego posiedzenia Członków Koła Młodych Dyplomatów. Zimowe miesiące pierwszego semestru roku akademickiego 2013/2014 upłynęły Członkom KMD na organizacji konferencji, spotkań i uczestnictwie w licznych projektach. Koniec sesji i początek kolejnego półrocza to dobra okazja do wspólnego spotkania i dyskusji nad dalszą pracą.

read more…